Skip to content

Guide till utlandsarbete har publicerats

Många utbildade finländare arbetar utomlands. Då flytt utomlands eller retur därifrån är aktuell kan nya och överraskande situationer framstå.

Guide till utlandsarbete hjälper med förberedelse inför de vanligaste problemen.

Guiden hjälper dig med följande frågor:

  • arbetsavtalsvillkor
  • beskattning
  • arbetslöshetsskydd
  • socialskydd
  • pension

Dessutom innehåller guiden en modell för avtal om utstationering.

Varje avresa eller återkomst är olika – därför bör man vända sig till en expert när ett avtal ska utarbetas. Då du utarbetar ditt avtal, kontakta ditt fackförbunds jurist!

Guiden är skriven av YTN-fackförbundens jurister och representanter för internationella ärenden. I översättningen av guiden har DIFF och översättningsbyrån Lingsoft Language Services Oy hjälpt till.

Bekanta dig med guiden

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu