Skip to content

Muutoksia työttömyysturvaan

Lakimuutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Muutos turvaa lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa koronavirusepidemian aikana.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 30.3.2020. Presidentti vahvisti lain 31.3.2020. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Yritystoiminta tai opinnot eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen

Merkittävin muutos on se, että työnhakijaksi ilmoittautuvalla lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö


Olemme koonneet laajan paketin koronaviruksen vaikutuksista työsuhteisiin, johon voi tutustua täällä. Saat henkilökohtaista neuvontaa työsuhteeseesi ja työttömyysturvaan liittyen oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonnasta!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu