Skip to content

Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut alkoivat tänään 8.11. Tapaamisessa käytiin läpi itse neuvotteluprosessia sekä yleistä talous- ja työmarkkinatilannetta. Seuraavan kerran neuvotteluja jatketaan 29.11.

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 31.1.2020. Sopijaosapuolina ovat työantajia edustava Palvelualojen työnantajat PALTA ja palkansaajia YTN:n lisäksi edustavat Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Unio.

Taustatietoa rahoitusalasta löydät finanssialan sivuilta. Neuvottelujen etenemisestä kerromme myös somekanavissamme, joita kannattaa seurata:
facebook.com/ytnfinanssiala
twitter.com/YTN_ry

Lisätiedot:
Riikka Sipilä, finanssialan vastuullinen asiamies
riikka.sipila@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu