Skip to content

Tietotekniikan palvelualalle saavutettiin työehtosopimuksen neuvottelutulos 2.1.2022

In English

Uusi työehtosopimus tulee voimaan, kun neuvotteluosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Huomattavaa on, että uusi työehtosopimus tulee koskemaan vain Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten työntekijöitä. Teknologiateollisuuden työnantajat ry ei ole vielä julkistanut luetteloa jäsenyrityksistään. Tässä tilanteessa kehotamme jäseniämme selvittämään omalta työnantajaltaan onko yritys työnantajayhdistyksen jäsen.

Kovin suuria tekstimuutoksia ei sopimukseen tullut. Merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää säännöllisen työajan sijoittamisen mahdollistamista myös sunnuntaille. Aiemmin sunnuntaityö on ollut mahdollista vain keskeytymättömässä kolmivuorossa tai ylityönä.

Myös keskeytymätön kaksivuorotyö on uuden sopimuksen mukaan mahdollista.

Varallaolo, puhelinsoittokorvaus ja hälytystyö niputettiin saman pykälän alle ja niistä neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti. Kyseisten kohtien TES-määräyksiä samalla yhtenäistettiin.

Perhevapaauudistuksen ja yhteistoimintalain uudistusten etenemistä ja niiden vaikutuksia työehtosopimukseen seurataan työryhmässä.

Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisuuksia siirtyä viisipäiväiseen lomaviikkoon kustannusneutraalisti ja sen kokeilemista nykyisten työehtosopimusmääräysten rinnalla.

Palkkaratkaisu sovittiin vuodelle 2022, ja optiona sopimuksessa on neuvotella ensi vuoden korotuksista syksyllä.

Palkkaratkaisu on aikaisempien vuosien kaltainen. Palkantarkistuksista neuvotellaan ensin paikallisesti. Jos paikalliseen sopimukseen ei päästä, työnantaja toteuttaa yrityksen palkkapolitiikan mukaisen 1,8 % kustannusvaikutteisen palkkaratkaisun siten, että jokaisen työntekijän palkka luontoisetuineen korottuu vähintään 0,9 %. Korotukset tulevat maaliskuussa 2022.

Vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1,8 %.

– Sopimus on aina kompromissi. Meille oli tärkeää, että kaikkein pienimpiä palkkoja korotetaan koko kustannusvaikutuksella ja että palkkaratkaisussa on mukana perälauta, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen.

– Muuttuneessa työmarkkinatilanteessa sopimus on tyydyttävä, toteaa Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi. Toivomme toki, että alan yritykset tekevät sen, mistä ovat julkisuudessa puhuneet ja tarjoavat työpaikoilla parempia korotuksia ja parempia työehtoja.

Lisätietoja:

Minna Anttonen, minna.anttonen@ytn.fi
YTN-tietoalan pääneuvottelija

Björn Wiemers, bjorn.wiemers@ytn.fi
YTN-tietoalan sopimusalavastaava

Jyrki Kopperi, jyrki.kopperi@tietoala.fi
Tietoala ry:n puheenjohtaja

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu