Skip to content

Työehtosopimuksen merkitys yksilölle YTN tietoalalla

Työehtosopimusneuvottelujen merkitystä yksilölle voidaan kuvata esimerkkihenkilö Pekan kautta. TEKin jäsen Pekka on IT-alan asiantuntija. Hänen työehtosopimuksen neuvottelusta ja edunvalvonnasta vastaa YTN tietoala eli käytännössä siis esimerkiksi TEKin, Insinööriliiton, Tradenomien ja Suomen Ekonomien työelämäasiantuntijat tiiviissä yhteistyössä alan luottamusmiehiä konsultoiden.

42-vuotiaalla Pekalla on vaimo ja kaksi lasta. Pekka tienaa 5 000 euroa kuukaudessa. Lapset sairastavat keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, joista Pekka hoitaa puolet ja vaimo puolet. Vuoden aikana Pekka pitää myös viikon isyysvapaata. Pekka käyttää keskimäärin viisi tuntia kuukaudessa kotimaan työmatkailuun, mikä korvataan hänelle rahana.

Pekka hyötyy 9 850 euroa vuodessa jo muutamasta esimerkkikirjauksesta, jotka löytyvät tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta:

  • lomaraha 3 000 € vuodessa
  • palkan TES-korotus 1 % eli 600 € vuodessa
  • sairaan lapsen hoito palkkaa menettämättä, 3 000 € säästö vuodessa
  • viikon palkallinen isyysvapaa 1 250 €
  • kotimaan matka-ajan korvaukset 2 000 €.

Lisäksi työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa 7,5 tunnin työajasta 8 tunnin sijaan, palkallisesta 3 kuukauden äitiysvapaasta, sairausajan palkallisuudesta 9 päivän jälkeenkin, varallaolon korvauksista sekä työpaikoilla toimivista henkilöstöedustajista kuten esimerkiksi luottamusmiehistä.

Rahallisen hyödyn lisäksi edunvalvonta tuottaa hyvinvointia ja tasapainoa työelämään ja sen ulkopuolelle. Työehtosopimuksilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle. Aikaa voi myydä, mutta sitä ei voi ostaa takaisin.

Kirjoittaja: Tiina Henry-Biabaud, YTN tietoalan viestijä

Juttu on alun perin julkaistu TEK-lehdessä 1/2021. Juttua on hieman muokattu alkuperäisestä TEK-lehden jutusta.

YTN on liittojen yhteisö, jonka jäseninä on 19 akavalaista liittoa. Niiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa ja esimiestä eri toimialoilla. Tutustu YTN-liittoihin ja löydä oma liittosi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu