Skip to content

Työpaikoille suositus arvioida vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä

YTN ja Teknologiateollisuus ry eivät ole koronaviruksesta syntyneen tilanteen takia sopineet voimassaoleviin työehtosopimuksiin vuosilomaan tai lomarahaan liittyvistä muutoksista. Sen sijaan liitot suosittelevat, että työpaikoilla keskustellaan ja tarvittaessa sovitaan sellaisista vuosilomaa ja lomarahaa koskevista käytännöistä ja järjestelyistä, joilla voidaan yhteensovittaa henkilöstölle tarpeellinen ja ansaittu lepo sekä samalla vaikuttaa työpaikan talouden näkymään ja työllistämisen edellytyksiin.

Suositus annetaan muutamassa kuukaudessa maailmanlaajuiseksi tulleen koronaviruksen ja sen talouteen aiheuttamien ongelmien takia. Virus on hyydyttänyt talouksia kaikkialla, vaikuttanut yksittäisten yritysten toimintaan ja muuttanut myös ihmisten lomasuunnitelmia.

Linkki suositukseen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu