Skip to content

Luottamusmiesavain 3 – lisätietoa tulossa myöhemmin

Luottamusmiesavain 3 -kurssilla jatketaan työelämän keskeiseen lainsäädäntöön perehtymistä. Kurssilla syvennetään aiemmin käsiteltyjä työaikakysymyksiä ja perehdytään joustaviin työaikajärjestelyihin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, etätyöskentelyyn liittyviin kysymyksiin sekä paikalliseen sopimiseen.

Kurssilla käsitellään sekä työntekijälle että työnantajalle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia käytännön näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi luottamusmiehelle usein eteen tulevia ongelmatilanteita ja annetaan työkaluja niiden ratkaisemiseen. Myös työsuhteen päättösopimuksia sekä erimielisyysasioiden käsittelyä niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella käydään läpi.

Kurssilla perehdytään lisäksi työsuhteen ehtojen muodostumiseen sekä pohditaan ehtojen muuttamisen mahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa. Lisäksi nostetaan esille seikkoja, joita olisi hyvä ottaa huomioon työsopimusta tehtäessä.

Kurssin käytyään luottamusmies / luottamusvaltuutettu

  • on syventänyt osaamistaan työaika-asioista ja hahmottaa erilaisten paikallisten sopimusten merkityksen
  • tuntee pääpiirteissään työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa ratkaista luottamusmiesasemassa usein eteen tulevia ongelmatilanteita
  • osaa kiinnittää huomiota olennaisiin seikkoihin työsopimuksia käsiteltäessä
  • käsittää työsuhteen ehtojen muuttamisen yleiset edellytykset
  • tuntee päättösopimukset ja tietää, miten erimielisyysasioita käsitellään
Aika ja paikka

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 30.10.2020

Avaa ilmoittautumissivu

Kysy lisää koulutuksesta