Skip to content

Luottamusvaltuutetun peruskurssi

Kurssilla paneudutaan luottamusvaltuutetun käytännön perusosaamiseen. Kurssin päätarkoitus on antaa luottamusvaltuutetun uraansa aloittelevalle varmuutta toimia henkilöstöryhmänsä edustajana eri tilanteissa. Kurssi sisältää jonkin verran teoriaa, pääsääntöisesti työlainsäädännön osalta, mutta pääpaino on nimenomaan käytännön osaamisen vahvistamisessa.

Suuri osa kurssin annista syntyy kurssin osallistujien aktiivisesta osallistumisesta ja keskusteluista. Keskustelujen kautta tarkastellaan käytännön eri tilanteita esimerkkien, kysymysten sekä tehtävien avulla.

Kurssin käytyään luottamusvaltuutettu

  • tuntee Suomen työmarkkinajärjestelmän ja työsuhteen ehtojen määräytymisen sekä mitkä tahot vaikuttavat näihin tasoihin
  • tuntee luottamusvaltuutetun aseman, tehtävät, tiedonsaantimahdollisuudet sekä oikeudet ja velvollisuudet
  • tuntee ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan erityispiirteet
  • osaa käsitellä erimielisyyksiä työpaikoilla
  • tuntee paikallisen sopimisen käsitteen ja saa valmiuden solmia paikallisia sopimuksia
  • tuntee työaikalain merkityksen tärkeimmiltä osin, erityisesti ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta sekä
  • tietää, miten valtuutetun oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat luottamusmiehen vastaavista
  • tietää mistä saa apua eri tilanteissa.
Aika ja paikka

Original Sokos Hotel Tripla
Fredrikanterassi 1 B, Helsinki
Näytä kartalla

Kurssipäivä klo 10–18, sis. kahvit ja lounas.
Päivällinen klo 18.30.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.2020

Avaa ilmoittautumissivu

Kysy lisää koulutuksesta