Skip to content

Työhyvinvointikortti (T)

Koulutus on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneille

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

 

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:

 • Mistä työhyvinvointi rakentuu?
 • Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
 • Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
 • Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
 • Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuspäivien aikana käydään läpi seuraavat teemat:

Työhyvinvoinnin kokonaisuus

 • Mitä työhyvinvointi on?
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Työhyvinvointi, tuloksellisuus ja tuottavuus

Johtamalla työhyvinvointia

 • Työnantajan ja esihenkilön roolit
 • Itsensä johtamisen taidot
 • Ammattitaito ja osaaminen
 • Työkuormituksen hallinta
 • Työkyvyn edistäminen

Toimiva työyhteisö

 • Yhteistyö ja ammatillinen työkäyttäytyminen
 • Häiriötilanteet ja niiden käsittely
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen

 

 

 

 

 

Aika ja paikka

Webinaarin kesto molempina aamupäivinä klo 9-12.

Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen saat yhteydenoton TJS Opintokeskuksesta.

Koulutuksen käyneille toimitetaan Työhyvinvointikortti.

Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 25.8.2022

Ilmoittautuminen on suljettu.

Kysy lisää koulutuksesta

assistentti
Jaana Sääksberg
09 2291 2260
jaana.saaksberg@ytn.fi

Asiointipalvelu