Skip to content

Webinaari: Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus (also in English)

Tutustutaan yhdessä uuteen työehtosopimukseen

Toivottavasti mahdollisimman moni ehtii mukaan! Webinaareissa ovat äänessä omat TES-neuvottelijamme.

Tietotekniikan palvelualan TES -webinaari

Ajankohta: 30.3.2020 klo 10-12 / Linkki webinaariin
Webinaarissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Palkka (mm. palkkausjärjestelmä, vähimmäispalkat, palkankorotukset)
 • Työaika (mm. liukuva työaika, ylityökorvaukset jne)
 • Korvaukset (mm. varallaolokorvaus, puhelinsoittokorvaus, hälytystyö)
 • Matkamääräykset
 • Lomaraha

Muutokset TESsissä ja vastauksia kysymyksiin -webinaari

Ajankohta: 31.3.2020 klo 10-11 / Linkki webinaariin
Webinaarissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Muutokset verrattuna edelliseen TESsiin
 • Vastauksia esittämiinne kysymyksiin.

Voitte lähettää kysymyksiä tästä aina maanantaihin klo 15 asti. Sen jälkeen tuleviin kysymyksiin vastaamme webinaarin Q&A-koosteessa, jonka lähetämme kaikille pääsiäiseen mennessä.

Suomeksi esitettyihin kysymyksiin vastataan suomenkielisissä webinaareissa ja englanniksi esitettyihin englanninkielisissä webinaareissa.

Tässä vielä webinaariohje.

Webinars in English

Webinars about the new collective agreement in IT Service Sector (in English):

Collective Agreement of IT Service Sector in General

Time: March 30, 2020 at 14-15 / Link to the webinar
The webinar covers the following topics e.g.:

 • Salary
 • Working time
 • Compensations
 • Travel regulations
 • Holiday bonus

Changes in our collective agreement and Q&A

Time: March 31, 2020 at 13-14 / Link to webinar
The webinar covers the following topics:

 • Changes compared to our previous collective agreement
 • Answers to your questions

Please post your questions here before Monday at 15. If you post your questions later we will add them to our Q&A that we are going to send to everyone before Easter.

Questions in Finnish will be answered in the Finnish webinars, and questions in English will be answered in the English webinars.

If you need help, please check the webinar instructions here.

Aika ja paikka

Ilmoittaudu koulutukseen

Ei tarvitse ilmoittautua.

Asiointipalvelu