Skip to content

Lakonuhat – toimintaohjeita

YTN:llä ei ole millään sopimusalalla tällä hetkellä lakonuhkaa. Ainoastaan energia-alan ylemmillä toimihenkilöillä on voimassa ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto, joka jatkuu siihen saakka kunnes uusi sopimus saadaan aikaan.

Alkuvuoden aikana kuitenkin muita henkilöstöryhmiä edustavat STTK:laiset ja SAK:laiset liitot ovat jättäneet lakkovaroituksia eri toimialoille. Lakot toteutuvat, mikäli näiden alojen neuvotteluissa ei päästä sitä ennen sopimukseen. Lisätietoja lakkojen ajankohdista sekä lakkotaloista löydät asianomaisten liittojen sivuilta.

Mahdollisten lakkojen aikana ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät tekevät lakkotaloissa normaalisti työnsä pitäytyen omissa työtehtävissään.

Mikäli YTN-liiton jäsen työskentelee lakkotaloissa toimihenkilötehtävissä, on hän lakon piirissä ja  YTN:n liittojen jäsenten oletetaan osallistuvan lakkoon. Tilanne on sama myös muiden painostustoimien, kuten ylityökiellon osalta. Mikäli jäsen kuuluu vastaavan työehtosopimuksen piiriin, painostustoimet koskevat myös häntä.

Lakkoon kuuluvien työehtosopimusten piirissä oleville ja lakkoon osallistuville YTN-liittojen jäsenille maksetaan lakkoavustus. Linkki lakkoavustusjärjestelmään avataan vasta mahdollisen lakon alkaessa.


YTN:n ensimmäinen neuvottelutulos saavutettiin 6.2. teknologiateollisuudessa ja sitä käsitellään ensi viikolla sopijaosapuolten hallinnoissa. Neuvottelut jatkuvat edelleen mm. ICT-, energia-, tieto-, rahoitus- ja suunnittelualoilla.

YTN:n neuvottelutilanteesta löydät ajantasaista tietoa osoitteesta ytn.fi/neuvottelut. Lisäksi YTN-liittojen jäseniä palvelee myös päivistyspuhelin arkisin klo 9-15 numerossa 040 352 3671 tai voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen lakko@ytn.fi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu