Skip to content

Perhevapaauudistus ei tuo muutoksia teknologiateollisuuteen

Elokuun 1. päivänä voimaan astuva perhevapaauudistus ei tässä vaiheessa tuo muutoksia teknologiateollisuuden kolmen sopimusalan työehtosopimusmääräyksiin. Lakimuutoksista riippumatta työehtosopimuksen perusteella maksetaan siis edelleen äitiys- ja isyysvapaan palkkaa ja palkallisiin vapaisiin ovat oikeutettuja samat henkilöt kuin tähänkin asti.

Muutoksilla ei myöskään ole vaikutusta palkallisen äitiys- tai isyysvapaan pituuteen. Työehtosopimusosapuolet neuvottelevat määräysten ajan tasalle saattamisesta ja tiedottavat mahdollisista muutoksista.

Elokuun 1. päivänä voimaan tulevan perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaiden määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Myös perhevapaita koskevat termit muuttuvat.

Kela on koonnut perhevapaista työkalupakin, joka sisältää konkreettisia esimerkkejä, miten perhevapaauudistus toteutuu käytännössä.

Lisää perhevapaista:

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu