Skip to content

Rahoitusalalle ylityökielto 27.2. alkaen

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 31.1.2020, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen perusteella. Neuvottelut aloitettiin jo marraskuun alussa, mutta valitettavasti ne eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Suurin kiistakysymys koskee palkankorotuksia.

Neuvottelut ovat pitkittyneet, kun työnantaja halusi odottaa ns. yleisen linjan muodostumista eli vientialojen sopimusten ja palkankorotustason syntymistä. Rahoitusalalla työnantaja on sitoutunut tähän linjaan. Kuitenkin korotusten jakotavan ja jäsenistön ostovoiman turvaavien yleiskorotusten osalta työnantaja haluaa toimia toisin ja kieltäytyy neuvottelemasta yleisen linjan mukaisista korotuksista rahoitusalalla.

Lähdemme siitä, että alan esimiesten ja asiantuntijoiden tulee saada samansuuruiset yleiskorotukset kuin muidenkin alojen ylemmät toimihenkilöt. Mikäli rahoitusalalla noudatetaan kierroksesta toiseen yleisen linjan mukaista kustannusvaikutusta, mutta yleiskorotusten sijasta korotukset jaetaan työantajan päättämän paikallisen erän (eli palkkakeskusteluerän perusteella), vaikuttaisi se rahoitusalan mediaanipalkkojen kehitykseen negatiivisesti.

Olemme esittäneet työnantajalle yleisen linjan mukaisia yleiskorotuksia, mutta työnantaja ei ole valmis edes keskustelemaan aiheesta. Neuvottelutulos on aina kompromissi, mutta kompromissia ei voida löytää mikäli neuvotteluissa ei voida puhua kuin yhden osapuolen tavoitteista.

Osoittaaksemme työnantajalle halumme neuvotella tosissaan ja tahtomme saada tavoitteemme keskusteluun, asetamme rahoitusalalle pitkän harkinnan jälkeen ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot vauhdittamaan neuvotteluja. Kiellot alkavat 27.2.2020 klo 8.00 ja ovat voimassa toistaiseksi. Myös muut alan palkansaajajärjestöt ovat tehneet vastaavat päätökset.

Ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto

Ylityökiellon aikana rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet pitäytyvät normaalissa, työsopimuksen mukaisessa työajassa, eikä ylitöitä tehdä. Kiellon aikana liukumasaldoja voi pitää normaalisti, mutta liukumia ei kerrytetä.

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon osalta ohjeistamme jäseniämme matkustamaan työn takia ainoastaan työajalla. Tämä ei koske kodin ja työpaikan välisiä matkoja vaan varsinaisia työmatkoja.

Toivomme, että kieltojen myötä neuvottelut vauhdittuvat ja pääsemme aidosti neuvottelemaan myös omista tavoitteistamme.

Lisätietoa kielloista täältä.Mistä lisää tietoa?

Neuvottelutilanteen etenemistä kannattaa seurata kanavistamme:

ytn.fi/neuvottelut
facebook.com/ytnfinanssi
twitter.com/YTN_ry

Lisäksi YTN-liittojen jäseniä palvelee päivystyspuhelin numerossa 040 352 3671.

Päivystysajat:

  • to 27.2. klo 9-17
  • 28.2. klo 9-17
  • 2.3. alkaen ma-pe klo 9-15.

Voit myös lähettää kysymyksesi meille sähköpostitse osoitteeseen finanssi@ytn.fi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu