Skip to content

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 31.1.2020

Rahoitusalan työehtosopimus umpeutuu tänään ja sen jälkeen siirrytään ns. sopimuksettomaan tilaan, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. Vaikka työehtosopimuksen voimassaolo on päättyy, noudatetaan tiettyjä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella. Myös paikallisia sopimuksia noudatetaan jälkivaikutuksen aikana. Jälkivaikutus turvaa työntekijää uuden työehtosopimuksen syntyyn saakka.

Jälkivaikutuksen perusteella noudatettavia määräyksiä ovat palkkausta ja työaikaa koskevat määräykset. Sen sijaan työrauhavelvollisuus ei ole voimassa.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistyivät jo loppuvuonna ja tammikuun aikana neuvottelutapaamisia on ollut useita. Neuvotteluita käydään parhaillaan tänään perjantaina 31.1. koko päivän ja YTN:llä on neuvotteluvalmiudessa myös viikonloppuna.

Rahoitusalan työehtosopijaosapuolina ovat työnantajaa edustava Palvelualojen työnantajat Palta sekä palkansaajia edustavat YTN, Ammattiliitto Pro sekä Ammattiliitto Unio.

Neuvottelutilanteen etenemisestä kerromme YTN finanssialan FB-sivulla sekä kootusti osoitteessa ytn.fi/neuvottelut.
Lisätietoja antavat myös YTN finanssialan asiamiehet.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu