Skip to content

Työehtosopimusten jälkivaikutus on kiistaton

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset päättyvät YTN:n osalta marraskuun lopussa. Työmarkkinapöydissä on virinnyt keskustelua niin sanotun jälkivaikutuksen asemasta, mikäli neuvotteluissa ei saavuteta tulosta ennen kuun loppua.

– Työnantaja uudisti omaa neuvottelutoimintaansa ja tämä on ainoa syy, miksi asia edes on tällä kierroksella esillä, huomauttaa neuvottelupäällikkö Petteri Oksa. – Heillä on oikeus muokata omaa toimintaansa, mutta vastapuolen näkökulmasta uusi Teknologiateollisuuden työnantaja ry uudistaa vanhoja sopimuksia, ei solmi uusia. Työehdot eivät ala teknologiateollisuuden kentässä nollasta eikä niitä voi siitä kulmasta tarkastella, vaikka kuinka työnantajapuolella olisi uusi organisaatio, Oksa painottaa.

Työehtosopimuksilla on oikeuskäytännön mukaan jälkivaikutus. Sillä suojataan mahdollisen sopimuksettoman tilan aikana alan työehdot, kuten on toimittu jo vuosien ajan.

– Jos ratkaisuja ei synny ennen kuun loppua, jatkuu työehtomääräysten voimassaolo myös sopimuksettomassa tilassa, sanoo Oksa. – Mikäli tästä menettelystä poiketaan millään alalla tai yrityksessä, tulemme siihen puuttumaan, sillä mitään kestäviä perusteluja ei jälkivaikutuksen poistumisesta ei ole, Oksa summaa.


Tutustu neuvottelutavoitteisiimme: ytn.fi/sopivasti
Seuraa ajankohtaista neuvottelutilannetta täällä: ytn.fi/neuvottelut

Petteri Oksa
neuvottelupäällikkö
p. 040 577 0644

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu