Skip to content

Hallintoedustajakoulutus

Kurssilla paneudutaan yritystoiminnalliseen vaikuttamiseen henkilöstön näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu yrityksen päätöksenteko- ja yhteistoimintaelimissä henkilöstöä edustaville luottamushenkilöille ja muille valituille henkilöstöedustajille.

Kurssin keskeisenä sisältönä on:

  • henkilöstöedustajan rooli ja tehtävät
  • yritystoiminnallinen vaikuttaminen
  • osakeyhtiölaki yritystoiminnan säätelijänä
  • hallintoelinten rooli ja tehtävät
  • valta ja vastuut
  • laki henkilöstön hallintoedustuksesta
  • henkilöstöedustus ja edunvalvonta
  • henkilöstöedustajan rooli yrityksen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa
  • tehtävät, oikeudet ja vastuut
  • henkilöstöedustaja vaikuttajana ja kehittäjänä

Tarkemmat tiedot kurssista julkaistaan myöhemmin.

Aika ja paikka

Helsinki

Henkilöstön hallintoedustuskoulutus - valmennusta henkilöstöedustajille

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautuminen on suljettu.

Asiointipalvelu