Skip to content

Luottamusmiesavain 1 -webinaari

Koulutuswebinaarissa paneudutaan luottamusmiehen käytännön perusosaamiseen. Koulutuksen päätarkoitus on antaa luottamusmiesuraansa aloittelevalle varmuutta toimia henkilöstöryhmänsä edustajana eri tilanteissa. Kurssi sisältää jonkin verran teoriaa, pääsääntöisesti työlainsäädännön osalta, mutta pääpaino on käytännön osaamisen vahvistamisessa.

Osallistuttuaan koulutuswebinaariin luottamusmies / luottamusvaltuutettu

  • tuntee Suomen työmarkkinajärjestelmän ja työsuhteen ehtojen määräytymisen sekä mitkä tahot vaikuttavat näihin tasoihin
  • tuntee luottamusmiehen aseman, tehtävät, tiedonsaantimahdollisuudet sekä oikeudet ja velvollisuudet
  • tuntee ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan erityispiirteet
  • osaa käsitellä erimielisyyksiä työpaikoilla
  • tuntee paikallisen sopimisen käsitteen ja saa valmiuden solmia paikallisia sopimuksia
  • tuntee työaikalain merkityksen tärkeimmiltä osin, erityisesti ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta sekä
  • tietää mistä saa apua eri tilanteissa.

Koulutuswebinaarimme on kevennetty versio varsinaisesta koulutuksestamme. Osallistuminen webinaariin ei estä mahdollisuutta osallistua myöhemmin varsinaiseen koulutukseen aiheesta.

Aika ja paikka

1 päivä klo 9.00–12.00
2 päivä klo 9.00–12.00.

Teams -linkki lähetetään osallistujille pari päivää ennen tapahtumaa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 12.1.2021

Ilmoittautuminen on suljettu.

Kysy lisää koulutuksesta

assistentti
Jaana Sääksberg
09 2291 2260
jaana.saaksberg@ytn.fi

Asiointipalvelu