Skip to content

Tuki yritysyhdistyksille

YTN tukee yritysyhdistyksiä eri tavoin. Rahallisen tuen lisäksi jokaisella yritysyhdistyksellä on oma kummiasiamies, joka osallistuu yritysyhdistyksen tilaisuuksiin sekä auttaa ja tukee yritysyhdistystä toiminnassaan. Yritysyhdistyksen toimijat voivat myös osallistua YTN:n yritysyhdistystilaisuuksiin sekä YTN:n tarjoamaan yhdistyskoulutukseen.

Rahalliset tuet

YTN:n yritysyhdistysten rahoitusmalli sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen ja jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen.

Tutustu tarkemmin eri tukimuotoihin täältä: Yritysyhdistysten tuet ja hakuohjeet 2021
 

Perustamistuki

Uudelle yritysyhdistykselle maksetaan kertaluonteinen perustamistuki 1 000 euroa.

Tuen tarkoituksena on turvata aloittavan yhdistyksen toiminta, mahdolliset perustamiseen liittyvät kulut, mahdollistaa jäsenhankinnan aloittaminen ja kohtuullinen toiminta ensimmäisen vuoden ajan.

Tuen ehtona on, että yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa ja yhdistyksen hallituksen tiedot on ilmoitettu YTN:n yritysyhdistysrekisteriin. Yhdistykselle on lisäksi avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen yry@ytn.fi.
Perustamistuki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.

 

Jäsentuki

Hakuaika 1.-28.2.2021.

Hae jäsentukea vuodelle 2021 täyttämällä hakulomake ja lähettämällä seuraavat yhdistyksen asiakirjat ja jäsenrekisteriote YTN:lle salatulla sähköpostilla osoitteeseen yry@ytn.fi.

 • Viimeisin tilinpäätös (vuodelta 2019 tai 2020)
 • Viimeisin toimintakertomus (vuodelta 2019 tai 2020)
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 • Talousarvio vuodelle 2021
 • Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua, vuosikokouksen pöytäkirja, josta ilmenee vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu vuodelle 2021.
 • Yritysyhdistyksen jäsenrekisteri 1.1.2021 tilanteen mukaan Excel-muodossa, josta ilmenee jäsenen
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Syntymäaika (Syntymäaikatieto tarvitaan, jotta jäsenyys YTN:n jäsenliitossa voidaan tarkistaa.)
  • YTN-liitto

Tarkemmat ohjeet tuen hakemisesta, ehdoista ja salatun sähköpostin lähettämisestä ovat vuoden 2021 hakuohjeissa.

 

Projektituki

Hae projektitukea täyttämällä lomake ja lähetä se liitteineen osoitteeseen yry@ytn.fi.

Projektituki myönnetään ainoastaan jäsenpitoa ja jäsenhankintaa edistäviin, koko jäsenistölle avoimiin tapahtumiin tai kampanjoihin, joissa on edunvalvonnallista sisältöä. Edunvalvonnallinen sisältö on esimerkiksi yritysyhdistyskummin tai muun YTN-toimijan puheenvuoro YTN:n ajankohtaisista aiheista tai muusta vastaavasta.

Hakemuksessa on annettava riittävä selvitys projektin, tapahtuman, tilaisuuden tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista, rahoituksesta ja anotun tuen käyttämisestä. Projektin tulee olla yhdistyksen ja YTN:n toiminnan ja tehtävän mukainen. Yhdistyksellä tulisi pääsääntöisesti olla projektiin omarahoitusosuus. Projektitukea ei myönnetä jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun vapaa-ajan toimintaan.

Projektituki kannattaa hakea pääsääntöisesti takautuvasti, toteutuneita kustannuksia vastaan.

Tilaisuuksien järjestämisessä on hyvä olla etukäteen yhteydessä omaan yritysyhdistyskummiin. Projektitukihakemuksessa tulee myös aina olla yritysyhdistyskummin puolto.

Projektituki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.

 

Yritysyhdistyskummit

YTN osoittaa jokaiselle yhteistyösopimuksen tehneelle yritysyhdistykselle yritysyhdistyskummin. Yritysyhdistyskummi toimii yhdyshenkilönä yritysyhdistyksen ja YTN:n välillä ja tiedottaa yritysyhdistyksiä ajankohtaisista asioista.
Yritysyhdistyskummi auttaa yritysyhdistystä mm.

 • järjestämällä yhteistyössä yhdistysten kanssa tilaisuuksia, joita tuetaan niin taloudellisesti kuin muillakin resursseilla, esim. tila- tai henkilöresurssein
 • osallistumalla yritysyhdistyksen tilaisuuksiin 1-2 kertaa vuodessa
 • tukemalla yritysyhdistyksen jäsenhankintaa mm. muiden YTN-liittojen kautta tai muulla toimivalla tavalla
 • auttamalla palkka- ja muiden tutkimusten tekemisessä
 • huolehtimalla, että yritysyhdistysten toimijat ja yritysten henkilöstöedustajat osallistuvat YTN:n järjestämään koulutukseen
 • tukemalla muutostilanteissa, esim. yt-neuvotteluissa
 • olemalla aktiivinen yhdistyksen valmistautuessa painostustoimenpiteisiin, esim. tukemalla lakkovahtien valintaprosessia

Vastaavasti yritysyhdistykset pitävät yritysyhdistyskummia ajan tasalla yrityksessä toteutettavista muutoksista, kuten yt-tilanteista tai fuusioista.
Yritysyhdistyskummit löytyvät yritysyhdistysluettelosta.