Skip to content

Tuki yritysyhdistyksille

YTN tukee yritysyhdistyksiä ja yrityskerhoja, yryjä, monin tavoin. Taloudellisen tuen lisäksi jokaisella yryllä on oma kummi, joka osallistuu yryn tilaisuuksiin sekä auttaa ja tukee yryä toiminnassaan.

Yryjen aktiivit voivat myös osallistua YTN:n yrytilaisuuksiin sekä YTN:n tarjoamaan yhdistyskoulutukseen. Lisäksi henkilöstöedustajien verkkokoulutukset, koulutus.ytn.fi, ovat aktiivien vapaassa käytössä.

Taloudellinen tuki

YTN:n yritysyhdistysten rahoitusmalli sisältää kertaluonteisen perustamistuen, vuosittain maksettavan jäsentuen sekä jäsenmäärän turvaamiseen tarkoitetun projektituen. Lisäksi haettavissa on jäsenhankintaan kannustava Kasvaja-palkkio. Uutena tukimuotona vuoden 2022 alusta alkaen on rekisteröitymättömille yhdistykselle tarkoitettu yrityskerhon tuki.

Perustamistuki

Uudelle, perustettavalle yritysyhdistykselle maksetaan kertaluonteinen perustamistuki 1000 euroa. Yhdistyksen ensimmäisenä vuotena voidaan myöntää joko perustamistuki tai jäsentuki, ja vain täysin uudelle, yhdistysrekisteriin rekisteröityvälle yhdistykselle.

Tuen tarkoituksena on turvata aloittavan yhdistyksen toiminta, mahdolliset perustamiseen liittyvät kulut, mahdollistaa jäsenhankinnan aloittaminen ja kohtuullinen toiminta ensimmäisen vuoden ajan.

Tuen ehtona on, että yhdistys on tehnyt yhteistyösopimuksen YTN:n kanssa ja yhdistyksen hallituksen tiedot on ilmoitettu YTN:n asiointipalveluun, asiointi.ytn.fi. Yhdistykselle on lisäksi avattu pankkitili, jonne tuki maksetaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen yry@ytn.fi. Perustamistuki maksetaan YTN:n päätöksen jälkeen yritysyhdistyksen tilille.

Jäsentuki

Yritysyhdistykselle maksetaan vuosittain YTN-liittoihin kuuluvien jäsenten määrään perustuva jäsentuki sitä haettaessa. Hakuaika on vuosittain 31.3. asti.

Tuen tarkoitus on kattaa yhdistyksen hallintokulut ja turvata yhdistyksen normaali, jatkuva toiminta. Yhdistys voi käyttää tukea vapaasti esim. jäsentapahtumien järjestämiseen. Tuen ehtoina on, että yhdistys tekee yhdistyslain velvoittamat toimenpiteet, kuten ilmoitukset PRH:lle, pitää sääntömääräiset kokoukset ja ylläpitää jäsenluetteloa. Lisäksi hallitus on pitänyt kokouksiaan ja yhdistyksen hallituksen jäsenten tiedot on päivitetty YTN:n yritysyhdistysrekisteriin, asiointi.ytn.fi

Jäsentuki maksetaan yritysyhdistyksen tilille kuukauden kuluessa YTN:n hyväksynnän jälkeen. Tuki maksetaan vain niitä jäseniä koskien, jotka ovat yritysyhdistyksen ja jonkin YTN:n jäsenliiton jäseniä. Jäsentuen haku aukeaa tammikuussa, ja sulkeutuu vuosittain 31.3. mennessä.

Jäsentuen määrä, kun ei perittyä jäsenmaksua

Jos yhdistys ei peri jäsenmaksua, tukea maksetaan 2 euroa / yhdistyksen jäsen, kuitenkin vähintään 200 euroa. Hakulomake aukeaa haun auettua.

Jäsentuen määrä, kun jäsenmaksu peritään

Jos yritysyhdistys perii jäsenmaksua, yhdistykselle maksetaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, suuruudeltaan kuitenkin enintään 10 euroa / jäsen. Hakulomake aukeaa haun auettua.

Tuen maksamisen lisäehdot:

  • Selvitys yhdistyksen jäsenluettelosta ja muut vaadittavat asiakirjat (viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle ja päätösote jäsenmaksusta) on toimitettu YTN:lle.
  • Yhdistys lähettää vuosittain ilmoituksen jäsenelle YTN:n suorittamasta jäsenmaksuosuudesta.
  • Jokainen yhdistyksen hallituksen jäsen on rekisteröitynyt YTN asiointipalveluun
  • Yritysyhdistys, hallitus tai osa hallituksesta, on pitänyt kumminsa kanssa tapaamisen, jossa ovat käsitelleet mm.: yritysyhdistyksen toiminta menneeltä vuodelta, yritysyhdistyksen toiminta ja tavoitteet jatkossa (erityisesti jäsenhankinnan ja edunvalvonnan näkökulmassa) sekä muut ajankohtaiset asiat

Kasvaja-palkkio

Yritysyhdistyksellä on mahdollisuus hakea jäsentuen ohessa lisäksi jäsenkasvusta Kasvaja-palkkio. Tämä jäsenhankinnan tuen myöntäminen tehdään yritysyhdistyksen tekemän ilmoituksen pohjalta; jäsenmäärän todellinen kasvu, uusien jäsenten kokonaismäärä, sekä muu aktiivisuus jäsenhankinnassa. Lisäksi yritysyhdistyksen kummin puolto palkkiolle. Tukea ei myönnetä, mikäli yritysyhdistyksen jäsenmäärän kasvu johtuu yritysyhdistyksen jäsenhankinnasta riippumattomasta syystä, esim. yritys tai yritysyhdistys fuusiosta. Tukea voidaan myöntää 10€ per uusi jäsen.

Projektituki

Yritysyhdistykselle voidaan maksaa harkinnanvaraista projektitukea anomuksen perusteella. Myönnämme projektitukea ainoastaan jäsenpitoa ja jäsenhankintaa edistäviin, kaikille ylemmille toimihenkilöille avoimiin tapahtumiin tai kampanjoihin, joissa on edunvalvonnallista sisältöä.

Tuen tarkoitus ja määrä

Täydentää yhdistyksen rahoitusta jäsenhankinnallisen tai edunvalvonnallisen projektin, tapahtuman, tms. kulujen kattamiseen. Tuen määrä on harkinnanvarainen, kuitenkin enintään 1000 euroa per tapahtuma tai kampanja.

Tuen ehdot

Riittävä selvitys projektin, tapahtuman, tms. toteuttamisesta, kokonaiskuluista ja anotun tuen käyttämisestä:

  • Tapahtuman tavoite ja ohjelma
  • Tieto edunvalvonnallisesta sisällöstä, esim. yritysyhdistyskummin puheenvuoro
  • Budjetti ja rahoitustiedot (yhdistyksen rahoitus, omavastuut, muut tuet)
  • Osallistujien ja/tai kutsuttujen määrä

Yhdistyksellänne tulee olla projektiin omarahoitusosuus, eli projektituella ei ole mahdollista kattaa kaikkia projektikuluja. Projektin on oltava yhdistyksen ja YTN:n toiminnan ja tehtävän mukainen.

Muut ohjeet

Hyviä tapahtumia ovat avoimet koulutukselliset tai muuten asiaohjelmaa sisältävät tapahtumat, joihin on kutsuttu kaikki yhdistyksen jäsenet ja erityisesti ei-järjestäytyneitä ylempiä toimihenkilöitä. Edunvalvonnallinen sisältö voi olla esimerkiksi yritysyhdistyskummin tai muun YTN-toimijan puheenvuoro YTN:n ajankohtaisista aiheista. Ulkopuolisen luennoitsijan tai työnantajan edustajien käyttö on erittäin hyvä täydennys tilaisuudelle.

Tuella ei rahoiteta yhdistyksen laitehankintoja, kuten tietokoneita tai kotisivujen tekoa; tähän on olemassa jäsentuki. Projektitukea ei myönnetä jo olemassa olevalle jäsenistölle suunnattuun vapaa-ajan toimintaan. Järjestäminen ulkomailla ei korota tuen määrää, vaan tapahtuma arvioidaan ohjelman mukaan.

Tuen hakeminen

Suosittelemme hakemaan projektitukea takautuvasti, toteutuneita kustannuksia vastaan. Kun olette järjestämässä tilaisuutta, olkaa hyvissä ajoin yhteydessä yritysyhdistyskummiinne. Projektitukihakemuksessa tulee aina olla mukana kummin puolto. Maksamme projektituen hyväksymisen jälkeen viivytyksettä yritysyhdistyksen tilille.

Hae projektitukea täyttämällä hakulomake ja toimittamalla se osoitteeseen yry@ytn.fi

Yrityskerhon tuki

Yrityskerho, eli rekisteröitymätön yritysyhdistys, joka on tehnyt yhteistyösuunnitelman YTN:n kanssa ja jonka aktiivit ovat rekisteröityneet YTN asiointipalveluun, voivat hakea projektitukimenettelyllä tukea tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen etukäteen. Hyväksytyn tilaisuuden laskutus tapahtuu suoraan YTN:ltä tilaisuuden tilojen ja/tai tarjoilujen toimittajalta. Olkaa yhteydessä kummiinne sekä tehkää hakemus hyvissä ajoin. Huomaattehan että ainoastaan kustannukset, jotka on mahdollista laskuttaa sähköisesti suoraan YTN:ltä ovat mahdollisia, esimerkiksi tilaisuuden tila tai tarjoilut, kun tarjoajana on yritys. Hyväksyttäviä tilaisuuksia ovat erilaiset edunvalvontakoulutukset sekä järjestäytymistä tukevat tapahtumat.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella ja lähettämällä se osoitteeseen yry@ytn.fi