Skip to content

Akava, Juko ja YTN: Sovittelujärjestelmän uudistaminen tärkeää

Akava neuvottelujärjestöineen korostaa, että työmarkkinoiden muutokset edellyttävät sovittelujärjestelmän uudistamista ja sen resurssien vahvistamista. Työehdoista sopiminen on murrostilassa ja seuraava sopimuskierros alkaa loppusyksystä ilman työmarkkinatoimijoiden yhteistä tilannekuvaa ja yhteisesti sovittua työmarkkinamallia.

– Työmarkkinatoiminnan hajauduttua työmarkkinoiden ennustettavuus ja vakaus todennäköisesti heikentyvät, mikä voi lisätä työriitojen todennäköisyyttä. On selvää, että nykyinen sovittelujärjestelmä ei vastaa viimeaikaisia muutoksia, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Vireä talouskasvu ja työvoimapula usealla alalla luovat edellytykset ostovoimaa tukevalle palkkapolitiikalle. Sopimusjärjestelmän hajautuminen ei saa heikentää tätä kehitystä, Fjäder jatkaa.

– Neuvottelukierrosta koskeva koordinaatio väistämättä poistuu, kun työnantajat haluavat siirtää työehtosopimustoimintaa yritystasolle. Kunkin toimialan on loogista neuvotella ja sopia omista lähtökohdistaan. Lähdemme YTN:ssä tuleviin neuvotteluihin joka tapauksessa uudistamaan nykyiset sopimuksemme, ovatpa ne ala- tai yrityskohtaisia. Teknologiateollisuudessa on epäselvä tilanne sen vuoksi, että emme vielä tiedä, mitkä yritykset uuteen Teknologiateollisuuden työnantajiin liittyvät ja mikä on heidän edustavuutensa toimialoilla, toteaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Jokainen sopimusala neuvottelee omat ratkaisunsa sen sijaan, että seurattaisiin vientivetoista mallia, kuten aiemmin. Niissä pitää ottaa huomioon toimialojen tilanne ja tarpeet sekä työn vaativuuteen ja osaamiseen nähden oikeudenmukaiseen palkkakehitykseen liittyvät seikat. Työ- ja virkaehtoihin liittyvät kysymykset ratkaistaan ja sovitaan työmarkkinaneuvotteluissa, eikä maan hallituksen pidä sekaantua sopimuskierrokseen tai palkankorotusten kohdentamiseen, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

 


 

Lisätiedot:
Teemu Hankamäki, puheenjohtaja, YTN
p. 040 709 6681

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu