Skip to content

Äntligen ett avtal för 43.000 högre tjänstemän inom konsult- och planeringsbranschen: ”arbetet med lönefällan fortsätter”

Julkaistu

Kategoriat

YTN godkände igår på måndagen den 24 februari ett arbetsavtal inom planeringsbranschen. Avtalet omfattar ca. 43 000 högre tjänstemän och gäller t.o.m. den 30 november, 2021.

Enligt det nya avtalet kan man inte längre förlänga arbetstiden för högre tjänstemän utan ersättning. I stället kom man fram till en lösning där man lokalt kan flexa arbetstiden eller för specialbehov bestämma om en 16 timmar årlig förlängning av tilläggsarbetstiden och 8 timmar lokal utbildning, med lön.

Löneförhöjningarna följer den vedertagna linjen. Från och med den 1 mars, 2020, ges en allmän löneförhöjning på 1, 3% om man inte lokalt kommit överens om något annat. Under 2021 höjs lönerna med minst 1,2 % som allmän löneförhöjning samt 0,8% som arbetsgivarens andel.

Under förhandlingarna tillsattes dessutom en arbetsgrupp, vars uppgift är att klargöra hur lönebildningen sker inom branschen samt hur den kunde utvecklas. Redan i år skall man utforma ett allmänt direktiv för hur högre tjänstemän bör avlönas. I övrigt kommer arbetsgruppens resultat att beaktas under nästa avtalsrunda.

– Det är bra att vi fick till stånd ett avtal under dessa utmanande förhållanden. Det är ytterst trist att den klara lönefällan man har i branschen inte kunde åtgärdas. Jag hoppas dock, att båda parter tar den nu tillsatta arbetsgruppens arbete på allvar och att vi den vägen får fart på jobbet med hur lönebildningen skall ske. Det är avgörande för hur folk trivs i branschen och hur branschen utvecklas, sade YTNs förhandlingschef Petteri Oksa.

Ordförande för bakgrundsgruppen inom YTN, Jukka Mussalo, hoppas att arbetsgruppen kan påvisa problemen med lönefällan och konkretisera orsakerna till varför det är av central betydelse för branschen att saken åtgärdas.
– För oss är målen fortfarande de samma. Klara och tydliga. Arbetet med att åtgärda lönefällan fortsätter.

 

Kontaktpersoner:

Tuula Aaltola
Vastuullinen asiamies, YTN suunnitteluala
p. 040 725 5817

Petteri Oksa
Neuvottelujohtaja, Ylemmät toimihenkilöt YTN
p. 040 577 0644

Jukka Mussalo
YTN suunnitteluala, taustaryhmän puheenjohtaja
AFRY Finland Oy luottamusmies
p. 040 514 7225

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu