Skip to content

Blogi: Työaikapankki tuo joustavuutta ja tukee jaksamista

Vuoden 2020 alusta alkaen työaikapankkeja voidaan käyttää entistä useammilla työpaikoilla. Silloin tulee voimaan uusi työaikalaki, joka tekee mahdolliseksi sopia lakiin perustuvasta työaikapankista.

Työaikapankki on järjestelmä, jossa työaikaa, ansaittuja vapaita ja vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työaikapankkiin tallennetaan siis aikaa, jota voi pitää vapaana myöhemmin.

Työaikapankki sopii esimerkiksi työpaikalle, jossa hektisiä ajanjaksoja voidaan tasoittaa rauhallisempana aikana. Tälle on selvää tarvetta. Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n viimevuotiseen kyselyyn vastanneista tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialoilla työskentelevistä 72 % koki, että oma työmäärä on joko jatkuvasti tai ajoittain liian suuri. Työaikapankki tarjoaa yhden mahdollisuuden palautua kuormituksesta.

Monissa työehtosopimuksissa on jo työaikapankkia koskevia määräyksiä. Uudesta lakiin perustuvasta työaikapankista voidaan sopia kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta tai onko työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä.

Uusi säännös on varteenotettava mahdollisuus myös tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalle.

Miten työaikapankin voi perustaa?

Uuden työaikalain mukaan työnantaja voi sopia työaikapankista luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, muun työntekijöiden edustajan, henkilöstön tai jonkin henkilöstöryhmän kanssa. Työaikapankki voidaan perustaa koko henkilöstölle tai jollekin henkilöstöryhmälle.

Työaikapankista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksessa on yksilöitävä, mitä eriä työaikapankkiin voidaan säästää ja kuinka paljon. Lain mukaan työaikapankkiin voidaan siirtää lisä- ja ylityötunteja sekä liukuvan työajan saldotunteja. Työaikapankkiin voidaan tallettaa myös lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia, jotka muutetaan työajaksi.

Kun säästetty erä siirretään työaikapankkiin, sitä koskevat ehdot korvautuvat työaikapankin ehdoilla.

Kun työpaikalle perustetaan työaikapankki, on samalla sovittava myös vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista. Siltä varalta, että sopimus ei myöhemmin enää vastaa osapuolten tarpeita, sopimuksessa on sovittava työaikapankin lakkauttamisesta ja siitä, ja miten lakkaamishetkellä pankissa oleva aika korvataan.

Työaikapankki hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa, kun molempien tarpeet otetaan huomioon ja ehdoista sovitaan selkeästi. YTN antaa tukea ja apua työaikapankista sopimiseen. Jos työskentelet tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla, voit olla yhteydessä työaikapankin perustamisesta alamme vastuulliseen asiamieheen Ted Apteriin, ted.apter@ytn.fi

Katariina Harju
lakimies, YTN Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointiala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu