Skip to content

ETL tarjoaa huononnettuja ehtoja ja sanoo TES:lle ei

Julkaistu

Kategoriat

Jäsentiedote 19.3.2010, tarkennettu 23.3. palkankorotusprosentin
osalta

ETL tarjoaa huononnettuja ehtoja ja sanoo TES:lle EI

YTN elintarvikealan neuvottelijat toivat tiistaina
Elintarviketeollisuusliiton tekemän tarjouksen taustaryhmälle käsiteltäväksi.
Taustaryhmä oli tyrmistynyt ehdotuksesta. Työnantaja sanoo tiukkaa Ei:tä
työehtosopimukselle ja tarjoaa puolen prosentin yleiskorotusta ja 0,4 prosentin
paikallista erää ensi syksylle. Työnantaja ei halua neuvotella mistään
työaikaan, matka-aikaan tai työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Miten voi neuvotella, jos neuvottelukulttuuriin kuuluu
työnantajan ilmoitus, ettei asioista neuvotella? Elintarviketeollisuusliitto
uhkaa lopettavansa neuvottelut, jos ylemmät hakevat sitovaa työehtosopimusta.
Alan yrityksissä tehty kysely osoitti, että ylemmistä toimihenkilöistä 86
prosenttia haluaa alalle TES:n.

Ylemmät toimihenkilöt ovat huolissaan
elintarviketeollisuuden tulevaisuudesta Suomessa.  “Me näemme itsemme kumppaneina, jotka yhdessä
työnantajan kanssa vievät alaa eteenpäin. On todella erikoista, ettei
työnantaja suostu sopimaan perussäännöistä alan yrityksiin. Kyse on ylempien
työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksistä”,
taustaryhmässä todettiin.

Suurimmat epäkohdat ylemmillä liittyvät työaikaan. Ylemmät
joutuvat nipistämään vapaa-ajastaan tai levostaan sen takia, että työpäivät
venyvät työmäärän sekä matkustamisen takia.

Julkisuudessa työantaja haluaa edistää paikallista
sopimista. Paikallinen sopiminen tarkoittaa kuitenkin työehtosopimuksia, sillä
ilman niitä ei paikallisesti voida sopia. Myös siksi ylemmille tarvitaan
elintarvikealalle sopimus, joka takaa luottamusmiesten kouluttautumisen ja
tiedonkulun. Vain siten he voivat aidosti edustaa paikallisissa neuvotteluissa
työtovereitaan.

YTN teki elintarvikealalla toimiville jäsenelle kyselyn
työehtosopimusneuvotteluihin liittyen maaliskuun alussa. Kysely tavoitti 615 henkilöä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu