Skip to content

Ett resultat har uppnåtts i förhandlingarna inom Teknologibranchen.

Julkaistu

Kategoriat

Under måndagskvällen nådde förhandlingsorganisationen för de högre tjänstemännen YTN och Teknologindustri rf ett förhandlinsresultat för kollektivavtalet som gäller 2014 -2016. Förhandlingsresultatet grundar sig på tillväxt- och sysselsättningavtalet som centralorganisationerna i augusti förhandlade om.

Ismo Kokko, ansvarig förhandlare, anser att den viktigaste punkten i det förhandlade avtalet är anteckningen om arbetstidsbanken, detta innebär för de högre tjänstemännen en förbättring i och med att det nu är klarare hur den insamlade tiden kan användas t.ex som fritid.

Andra klara förbättringar i avtalet har att göra med förtroendemannens uppgifter samt med jämlikhet och arbetsvälmående.

Löneförhöjningen är enligt tillväxt- och sysselsättningavtalet.

YTN:s styrelse behandlar avtalsförslaget i ett möte den 25 oktober tillsammans med avtalsförslagen från de övriga förhandlande brancherna.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu