Skip to content

Hyvä ratkaisu teknologiateollisuuteen

Julkaistu

Kategoriat

Ylempien toimihenkilöiden teknologiateollisuuden ratkaisu tuo ylemmille toimihenkilöille samantasoiset ja samanmalliset palkankorotukset kuin alan muille henkilöstöryhmille.

Metalli ja Pro saivat omansa lakon avulla, YTN:n lakko oli yhtä tehokas.

On merkittävä saavutus, että koko valtakunnallisen raamiratkaisun kustannusvaikutus eli 4,3 prosenttia jaetaan loppupeleissä yleiskorotuksena kaikille, jos paikallisesti ei muusta sovita. Ilman lakkoa yleiskorotus olisi jäänyt 2,9 prosenttiin.

Ensimmäinen korotus tulee takautuvasti 1.10. lähtien. Silloin maksetaan 1,6 prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen erä. Jos paikallisesta erästä ei päästä sopuun, se jaetaan kaikille yleiskorotuksena.

Seuraava palkankorotus maksetaan 1.11.2012 lähtien 1,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena ja 0,6 prosentin suuruisena paikallisena eränä. Myös ensi vuoden paikallinen erä maksetaan kaikille yleiskorotuksena, jos muusta ei päästä paikallisesti sopuun.

Lisäksi tammikuun alussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä.

Raamissa pysyttiin

YTN ei halunnut kaataa valtakunnallista raamiratkaisua näissä epävarmoissa taloudellisissa oloissa.

Alan luottamusmiehistä koostuva YTN-teknologiateollisuuden taustaryhmä ja YTN:n hallitus olivat näkemyksessään yksimielisiä: ratkaisu oli hyväksyttävissä, vaikka matka-ajan korvaaminen ei edennyt tälläkään kerralla. Raamiratkaisun sisään sen aiheuttama kustannusvaikutus ei olisi mahtunut.

Vaikka noin puolet teknologiateollisuuden henkilöstöstä saa jo jonkinlaisen korvauksen vapaa-aikana työasioissa matkustamisesta, monissa yrityksissä asia on vielä levällään. Työehtosopimuksen mukaan matka-ajan korvaamisesta pitäisi neuvotella paikallisesti työehtosopimuksen 6. pykälän mukaan.

– Valtakunnansovittelija oli sitä mieltä, että matka-ajan korvaamisen sopiminen onnistuu paikallisesti. Muuten hän ei olisi tällaista esitystä antanut, YTN:n teknologiateollisuuden pääneuvottelija Ismo Kokko lupaa.

Muutamia tekstiparannuksia

Palkankorotusten lisäksi uuteen työehtosopimukseen on tulossa muutamia tekstiparannuksia.

Liukuvan työajan määräyksiä muutettiin niin, että liukumaan tuli 120 tunnin yläraja. Liukumia voi jatkossa ottaa vapaana kokonaisina saldopäivinä.

Kokon mukaan liukuman yläraja on työsuojelullisesti tärkeä parannus. Tähän saakka liukumia on voinut kertyä miten paljon tahansa.

– Liukumajärjestelmää on käytetty alalla paljon väärin. Useimmiten kyseessä onkin oikea ylityö, josta pitäisi maksaa lainmukaiset korotetut korvaukset joko vapaana tai rahassa. Toivomme, että ylärajan saaminen tekee selvemmäksi liukuman ja ylityön rajaa, Kokko huomauttaa.

Teksteihin tuli nyt sitovasti kuuden päivän palkallinen isyysvapaa, josta ei tarvitse neuvotella paikallisesti.

Myös kirjaus kaikkien mahdollisuudesta ammatilliseen koulutukseen on uusi lisä työehtosopimuksessa.

Luottamusmiehen asema kohenee. Luottamusmiehen tiedonsaanti paranee, luottamusmiehelle tuli kuuden kuukauden jälkisuoja liikkeen luovutuksen yhteydessä ja luottamusmiestä ei saa siirtää muihin tehtäviin pienemmällä palkalla.

Luottamusmiehen korvaus nousee 5 prosenttia ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 15 prosenttia. Työsuojeluvaltuutettu saa irtisanomis- ja lomautussuojan.

Raamiratkaisu muutti asetelmat

Valtakunnallisen raamiratkaisun syntyminen muutti neuvotteluasetelmia kaikilla aloilla. Sen jälkeen kaikissa neuvotteluissa on keskitytty hakemaan ratkaisu raamissa sovitun kustannusvaikutuksen mukaisesti.

– Kun valtakunnallinen raamiratkaisu tuli, neuvottelutilanne muuttui aivan toiseksi. Sovitun kustannusvaikutuksen sisällä saimme kaiken, mitä pitikin, mutta vasta lakolla. Työnantaja nähtävästi luotti siihen, että ylempien toimihenkilöiden lakko menee mönkään. Jatkossa neuvotteluasemamme on varmasti paljon parempi. Nyt työnantaja jo tietää, että ylemmät toimihenkilöt osaavat puolustautua, Kokko tuumaa.

Kokko kiittääkin niitä jäseniä ja luottamusmiehiä, jotka olivat viime viikolla tulessa. Kentällä tehtiin hyvää ja uhrautuvaa työtä yhteisen asian puolesta.

Raamiratkaisu tuo toteutuessaan veronalennuksen ja muutamia muita maan hallituksen lupaamia parannuksia kuten kahden viikon isyysvapaan ja mahdollisesti työryhmässä käsittelyssä olevan kolmen päivän koulutusvapaan.

Myös vuorotteluvapaan heikennykset on luvattu perua.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu