Skip to content

Järjestöalan koitokset keväällä

Julkaistu

Kategoriat

Kultaa, mirhaa ja suitsuketta jouluksi? Tuskinpa. Toiveissa kuitenkin on, että meillä olisi vuoden loppuun mennessä käsitys siitä, mitä meneillään oleva työehtosopimuskierros tuo mukanaan.

Järjestöalan nykyiset sopimukset umpeutuvat vasta ensi vuoden puolella. Sama koskee julkisen sektorin sopimuksia, joiden määräyksiä on sovittu sovellettavan myös useissa järjestöissä.

Työnantajapuolen hokema mantra paikallisesta sopimisesta on peittänyt alleen sen tosiasian, että työnantajaliitot (mukaan lukien julkinen sektori) pitävät vahvasti kiinni palkankorotuskoordinaatiosta sitoutuen ”yleiseen linjaan”. Tämän linjan määrittämisessä teknologiateollisuuden alan sopimuksilla on ollut keskeinen rooli. Näin on tälläkin kierroksella.

Pitkä kyräilyvaihe

Syksyn aikana saimme seurata hieman erilaista näytelmää työmarkkinoilla.  Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajaosapuolet ilmoittivat jo hyvissä ajoin, että kyseisillä sektoreilla ei perinteisiä valtakunnallisia työehtosopimuksia tehdä joko lainkaan tai sitten sopijaosapuolissa tulee tapahtumaan muutoksia.

Näitä ilmoituksia seurasi pitkä kyräilyvaihe, jonka aikana keskustelun ytimessä olivat nykyisten sopimusten jälkivaikutus mahdollisessa sopimuksettomassa tilassa ja vääntö siitä, milloin työnantajien järjestäytymisaste on riittävä yleissitovien työehtosopimusten solmimiseksi.

Neuvottelut onneksi vauhtiin

Alkusoitot on onneksi nyttemmin soiteltu ja varsinaiset neuvottelut saatu käyntiin. Metsäteollisuuden puolella on saatu jo pari yrityskohtaista ratkaisua aikaan. Olennaista on nimenomaan se, että solmitut sopimukset ovat olleet työehtosopimuksia, joissa toisena osapuolena on valtakunnallinen työntekijäliitto. Tekemistä kuitenkin edelleen riittää ja toivomme hartaasti ratkaisua toimialan vielä meneillään oleviin neuvotteluihin.

Teknologiateollisuuden puolella neuvottelut ovat täydessä vauhdissa. Olennaisin kysymys koko kierrosta ajatellen lienee se, millaisiksi palkankorotukset muotoutuvat, niin tasoltaan kuin jakomalliltaan.

Työnantajaosapuoli on jo pitkään tavoitellut tilannetta, jossa mahdollisimman vähän – jos ollenkaan – jaettaisiin kaikille osoitettuna yleiskorotuksena ja työpaikoilla toimittaisiin mahdollisimman pitkälle työnantajan palkankorotusintressin mukaan.

Perhevapaat ja etätyö esillä

On mielenkiintoista nähdä, miten maailman muuttumista saadaan jalkautettua työehtosopimuksiin. YTN on neuvottelutavoitteissaan vaatinut muun muassa, että perhevapaalainsäädäntöön liittyvät muutokset huomioidaan tes-kirjauksissa esimerkiksi molempien vanhempien oikeutena samanpituiseen palkalliseen perhevapaaseen. Myös etätyöhön liittyvää tematiikkaa on pidetty esillä.

Terveiset neuvottelupöydistä antavat ymmärtää, että ratkaisuhakuinen reagointi tällaisiin toimintaympäristön muutoksiin ei vastapuolelle oikein maistuisi.

Tärkeintä on, että nyt neuvotellaan ja haetaan ratkaisua. Ennusmerkit viittaavat siihen, että kovin suurta ihmettä ei kannata odottaa. Kärsivällisyys ja pienin askelin eteneminen on kuitenkin hyvä vaihtoehto silloin, jos suuriin läpimurtoihin ei ole mahdollisuutta.

Nuutti Pursiainen

neuvottelija

YTN järjestöala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu