Skip to content

Kaikki sopimusalat sopineet muutoksista lomautusaikoihin

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n koko sopimuskenttä on sopinut työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksiin tilapäisistä muutoksista koskien lomautusten neuvottelu- ja ilmoitusaikoja. Paltan osalta aloilla, jossa sopijaosapuolia on useita, voimaantulo edellyttää kaikkien tes-osapuolten hyväksyntää.

 

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia YTN on sopinut työnantajaliittojen määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin. Molempien osapuolten tavoitteena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat äkillisesti muuttuneessa tilanteessa.

Muutokset koskevat lomautusten neuvotteluaikoja ja niistä ilmoittamista. Jos taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtavat syyt voivat johtaa yhden tai useamman ylemmän toimihenkilön lomauttamiseen, työehtosopimuksessa sovittujen vähimmäisneuvotteluaikojen sijasta voidaan noudattaa viiden päivän neuvotteluaikaa, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Lyhennettyä neuvottelumenettelyä voidaan soveltaa myös yt-neuvotteluihin, joiden neuvotteluesitys on annettu ennen 23.3.2020.

Myös lomautuksen ilmoitusaika lyhenee määräaikaisesti viiteen päivään. Paikallisella sopimuksella voidaan edelleen sopia poikkeavasta lomautusilmoitusajasta.

Muutokset ovat määräaikaisia ja voimassa 31.12.2020 saakka tai enintään niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät muutokset työlainsäädäntöön ovat voimassa.

Muutokset on siis sidottu keskusjärjestöjen 18.3. maan hallitukselle tekemään esitykseen, jossa esitetään muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön muun muassa työttömyysturvan omavastuuajan poistamiseksi. Jos ne eivät tule hyväksytyksi eduskunnassa huhtikuun puoliväliin mennessä, edellä mainittujen muutosten voimassaolo päättyy.

Määräaikaiset muutokset koskevat vain lomautuksia. Irtisanomisiin johtavien yt-neuvottelujen osalta ei tullut muutoksia.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu