Skip to content

Kasvun hitain vaihe on ohi

Palkansaajien tutkimuslaitos PT ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. PT alensi elokuista Suomen kokonaistuotannon kasvuennustettaan 0,2 prosenttiyksiköllä.

PT:n ennuste vuosille 2012-13 nojautuu oletukselle, että Euroopan velkakriisi pysyy kohtuullisessa hallinnassa jatkossakin.

Suomen työttömyysaste pysyy tänä vuonna keskimäärin 7,8 prosentissa ja alenee ensi vuonna 7,2 prosenttiin.

Korkotaso nousee ennustejaksolla varsin vähän.

Vuosien 2012-2013 kohtuullinen talouskasvu ja hallituksen vakauttamistoimet tuovat julkiseen talouteen tuntuvan ylijäämän. Koko julkinen talous saavuttaa lievän ylijäämän jo tänä vuonna ja nousee 1,8 prosentin ylijäämään vuonna 2013.

Valtiontalouden alijäämä supistuu tänä vuonna 4 miljardiin euroon ja ensi vuonna 1,4 miljardiin euroon eli alle yhteen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. PT arvioi näin olen Suomen kestävyysvajeen selvästi pienemmäksi kuin mitä esimerkiksi valtiovarainministeriö on toistaiseksi arvioinut.

Kehitys Euroopassa on varsin kaksijakoista. Finanssipolitiikkaansa voimakkaasti kiristäneet kriisimaat ovat taantumassa vielä ainakin tänä vuonna. Talouskasvu nopeutuu jo hieman useimmissa maailman maissa, ja se kiihtyy edelleen ensi vuonna, PT ennustaa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu