Skip to content

Kemian ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut pitkittyvät

Julkaistu

Kategoriat

YTN
kemian alan ja työnantajaa edustavan Kemianteollisuus ry:n (KT)
välisten työehtosopimusneuvottelujen takarajaa (30.11.2010) siirrettiin
tänään yhteisellä sopimuksella tammikuun 2011 loppuun. Neuvotteluissa
ei vielä ole päästy yksimielisyyteen ylempien toimihenkilöiden 1.2.2011
toteutettavista palkantarkistuksista eikä vapaa-aikana työtehtävissä
matkustamisen korvaamiskäytännöistä.

YTN:n tavoitteena on saada
kemian ylemmille toimihenkilöille vähintään reaaliansiotason
säilyttävät palkantarkistukset vuodelle 2011.

Palkantarkistusten
lisäksi neuvotellaan viime kevään työehtosopimuksessa auki jääneestä
vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta. Asiaa kartoittanut työryhmä
ei tehnyt mallista esitystä, joten se jäi neuvotteluissa
ratkaistavaksi. Vielä ei ole yksimielisyyteen korvauskäytännöistä
päästy. YTN:n tavoitteena on saada kemian ylemmille toimihenkilöille
työehtosopimukseen sitova kirjaus vapaa-aikana työasioissa
matkustamisen korvaamismallista, joka turvaisi minimikorvaustason, jos
paikallisesti ei päästäisi sopimukseen. KT:n tarjous on suositus, jossa
ei mitään sitovaa minimitasoa ole.

Neuvotteluja jatketaan
joulukuussa ja tarvittaessa on mahdollisuus hakea ratkaisua vielä
tammikuussa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, YTN:llä on
mahdollisuus irtisanoa 31.1.2011 mennessä päättymään 31.5.2011.

Myös TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Toimihenkilöliitto TU ry ovat ottaneet asiassa vastaavan “aikalisän”.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu