Skip to content

Kemianteollisuuden neuvottelutulos hyväksytty

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

YTN:n hallitus on eilisessä kokouksessaan hyväksynyt 24.11. saavutetun neuvottelutuloksen kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen (‘Pöytäkirjan’) uudistamisesta raamisopimuksen mukaisesti. Myös työnantajaa edustava Kemianteollisuus ry on hyväksynyt neuvottelutuloksen.

Sopimuskausi alkaa 1.2.2012 ja uusi sopimus korvaa siitä lähtien aiemman, 1.4.2010 voimaan tulleen työehtosopimuksen. Uusi sopimus päättyy 28.2.2014.

Palkantarkistukset

Ensimmäisenä sopimusvuonna korotetaan kuukausipalkkaa luontoisetuineen 1,6 %:n yleiskorotuksella 1.2.2012. Lisäksi on käytössä 0,8 %:n paikallinen erä ns. täydellä perälaudalla, eli jos paikallisesta erästä ei päästä neuvottelemalla sopimukseen, se jaetaan yleiskorotuksena.

Lisäksi maksetaan helmikuun palkanmaksun yhteydessä 150 euron kertaerä niille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2011 ja edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Perhevapaalla oleville kertaerä maksetaan, kun he palaavat töihin, jos he palaavat töihin sopimuksen voimassaolon aikana.

Toisena sopimusvuonna yleiskorotus on 1,3 % ja paikallinen erä 0,6 %. Sen maksuajankohta on 1.3.2013. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä neuvottelemalla sopimukseen, jakaa työnantaja 0,3 % ja toiset 0,3 % maksetaan yleiskorotuksena.

Palkantarkistukset ja niiden jakotapa olivat tällä raamisopimuskierroksella samat kaikille kemianteollisuudessa työskenteleville henkilöstöryhmille, ja myös työntekijöitä edustava TEAM ja toimihenkilöitä edustava PRO ovat hyväksyneet neuvottelutuloksensa.

Joitain parannuksia myös työehtosopimuksen teksteihin

Nykyiseen työehtosopimukseen tuli myös joitain tekstimuutoksia eli esimerkiksi luottamushenkilön tiedonsaantioikeudet paranivat.

Varsinainen sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä, minkä jälkeen se julkaistaan näillä sivuilla.

Lisätietoja antaa vastuullinen asiamies Seppo Järvenpää, puh. 040 514 2601.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu