Skip to content

Kemianteollisuus kehittää työhyvinvointia yhteistyössä

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kemianteollisuus
haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020.
  Alan yhteisen työhyvinvointihankkeen Hyvää
huomenta – Hyvää huomista uuden vaiheen käynnisti 12.11.2014 seminaari Työyhteisötaidoilla
tulevaisuuteen.  

Hyvää huomenta – Hyvää huomista käynnistettiin
vuonna 2011. Hankkeessa on liittojen yhteistyönä työstetty hyvinvoivan
työpaikan teemoja. Hankkeen uusiksi painopisteiksi on valittu työyhteisötaidot
ja johtaminen.

Hyvät
käytännöt – testaamista ja jakamista

Työyhteisötaitojen kehittäminen koskettaa ja
kiinnostaa kemianteollisuuden yritysten henkilöstöä laajasti. Hyvää huomenta –
Hyvää huomista -hankkeen uuden vaiheen käynnistänyt Työyhteisötaidoilla
tulevaisuuteen -seminaari 12.11.2014 kokosi noin sata kemianteollisuuden eri
henkilöstöryhmien edustajaa kehittämään työyhteisötaitoja.  Tilaisuus pidettiin Ammattiliitto Pron
tiloissa Helsingissä.

Vuosina 2015-2016 hankkeen yritykset jakavat ja
testaavat työyhteisötaitojen ja johtamisen hyviä käytäntöjä. Pilottihankkeissa
paneudutaan mm. toiminnan itsearviointiin yrityksissä ja  henkilöstön sisäisen motivaation
vahvistamiseen.

Mittareista
suuntaa kehitystyölle

Työhyvinvoinnin mittariston kehittäminen on osa
Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hanketta. Mittareita kehitetään ja
mittaritietoa kootaan kuvaamaan kemianteollisuuden työhyvinvoinnin kehitystä
kokonaisuutena. Samalla työhyvinvointia edistetään yrityksissä.

Työhyvinvointia kehitetään kemianteollisuuden
yrityksissä monipuolisesti. Tämä ilmenee vastuullisuusohjelma Responsible Careen
sitoutuneista yrityksistä kootuista työhyvinvoinnin indikaattoritiedoista. Keväällä
2014 pilottina toteutettuun kyselyyn vastanneista noin 75 yrityksestä lähes
kaikissa on käytössä kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskyselyjä tehdään 83
prosentissa vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen vuoden
2013 teema, varhainen välittäminen,  oli
esillä myös kyselyn tuloksissa. Varhaisen tuen mallia käytti 89 prosenttia kyselyyn
vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista, ja sen piirissä oli 99 prosenttia
vastanneiden henkilöstöstä.

Kahden vuoden pilotoinnin jälkeen työhyvinvoinnin
indikaattorikeruu aiotaan vakiinnuttaa toteutettavaksi vuosittain. Kemianteollisuuden
tietoja verrataan myös valtakunnallisiin Työelämä 2020-hankkeen mittareihin.

Työtä on edelleen tehtävä sairastavuuden ja
työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyssä. Parhaat ratkaisut löydetään
yhdessä, keskustellen ja työstäen. Sairastavuutta voidaan ehkäistä esimerkiksi
mielekkäällä työllä ja ennakoimalla tulevaisuuden osaamistarpeita henkilöstö-
ja koulutussuunnitelmilla tai sopimalla työehtosopimusten mahdollistamasta
korvaavasta työstä.

Kemianteollisuudessa tähdätään vuoteen 2020, jolloin
ala haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala.

 Lisätietoja:

www.hyvaahuomista.fi

www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/rc20/mika-responsible-care/

 

Kemianteollisuus on yksi
merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden
tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää
Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.

Hyvää huomenta – Hyvää
huomista  -yhteistyöllä
kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt edistävät hyvinvointia kemianalan
työpaikoilla. Mukana ovat palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen
Ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry sekä
työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu