Skip to content

Korvataanko yrityksessäsi vapaa-ajalla matkustaminen ulkomailla?

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa on sovittu korvaus vapaa-ajalla matkustamisesta kotimaassa. Korvaus on hyvä, mutta se ei ulotu ulkomaanmatkoihin. Luottamusmiehellä on kuitenkin mahdollisuus neuvotella korvauksesta paikallisesti työnantajan kanssa.

Vapaa-ajalla matkustamisen korvaus ulkomailla voi olla esimerkiksi yksinkertainen tuntipalkka matkatunnilta tai vastaava aika vapaana. Paikalliseen sopimiseen liittyvät ohjeet löytyvät työehtosopimuksen liitteestä 1. Jos työpaikallasi ei ole vielä päästy asiasta sopimukseen, kannattaa vapaa-ajalla matkustaminen ulkomailla ottaa puheeksi. Sen lisäksi kannattaa ulkomaanmatkojen korvauksesta sopia etukäteen joka kerta erikseen, sillä jälkikäteen se voi olla hankalaa. Yksittäinen työntekijä voi sopia matkustamiseen käytetyn ajan korvaamisesta myös omassa työsopimuksessaan.

Työnantaja voi korvata vapaa-ajalla matkustamisesta myös paremmin kuin työehtosopimuksessa on sovittu, ja ulkomaanmatkojen osalta sitä kannattaa myös edellyttää. On reilua, että varsinkin paljon omaa vapaa-aikaa kuluttavat pitkät ulkomaanmatkat korvataan.

On syytä huomioida, että työaika ja matka-aika eroavat toisistaan. Esimerkiksi kun matkustat vapaa-aikanasi asiakkaan luo, ei matka-aikaa yleensä lasketa työajaksi. Matka-aika voi olla työaikaa vain silloin, jos pystyt matkustaessa tekemään työtä ja olet sopinut asiasta työnantajan kanssa.

Lain mukaan työajaksi ei lueta esimerkiksi säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaa lentomatkaa, vaikka perehtyisitkin samalla tulevan kokouksen asioihin. Koska matka-aika ei ole työaikaa, se ei vaikuta ylityön muodostumiseen.

Vapaa-ajalla matkustamisen korvauksen puuttuminen hiertää usein työpaikoilla. Sopimukseen pääseminen parantaa työntekijöiden luottamusta työnantajaan, ja lisää kokemusta oikeudenmukaisuudesta. Se nostaa työhyvinvoinnin tasoa ja sitoutumisen astetta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu