Skip to content

Neuvottelut jatkuvat, tavoitteena työehtosopimus

Julkaistu

Kategoriat

Jäsentiedote 30.3.2010

YTN elintarvikealan neuvottelijat jatkavat sitkeästi
neuvotteluja Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Palkkapöytäkirja umpeutuu
huomenna keskiviikkona 31.3.2010, ja huomiselle on sovittu seuraava
neuvotteluaika.

Työnantaja ei ole tuonut pöytään avausta
työehtosopimukselle, vaan suostunut neuvottelemaan vain palkkapöytäkirjasta ja
sitoutumaan suositukseen luottamusmiehen asemasta. Ylempien neuvottelijoilla on
tavoitteena jäsenistön toiveen mukaisesti sitova työehtosopimus.

Kemian alalla yhtenevä tavoite ja työtaistelutoimet
aloitettu

Kemian alan ylemmiltä toimihenkilöiltä puuttuu myös sitova
työehtosopimus. Myös kemian alan työnantajaliitto on suhtautunut penseästi
työehtosopimusneuvotteluihin. YTN:n ja työnantajaa edustavan Kemianteollisuus
KT ry:n neuvottelijat ovat eilen 29.3. jatkaneet kemianteollisuuden ylempien
toimihenkilöiden työriidan sovittelua sovittelija Heikki Pohjan johdolla.

Alalla on maaliskuun aikana oltu pistelakoissa 20
suurimmassa kemian yrityksessä. YTN on antanut lakkovaroituksen. 1.4. kemian
alan ylemmät marssivat ulos työpaikoiltaan klo 12, ja totaalilakko alkaa
pääsiäisen jälkeen 6.4.

Ylemmät tekevät vain omat työnsä

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry uhkaa lakolla
7.-9.4. ja Toimihenkilöunioni siitä seuraavalla viikolla. Ylempien tulee
muistaa, että keskusjärjestöjen (Akava-STTK-SAK) tekemän sopimuksen mukaan
laillisen työtaistelun ollessa käynnissä, muut henkilöstöryhmät tekevät vain
omat työtehtävänsä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu