Skip to content

Onko työpaikallasi laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma?


Suunnitelmalla varmistetaan, että jokaista työyhteisön jäsentä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Vähintään 30 henkilöä työllistävien organisaatioiden piti laatia suunnitelma yhdenvertaisuutta edistävistä toimista viime vuoden loppuun mennessä. Työnantajia velvoittava laki tuli voimaan vuonna 2015.

– Kokemus on osoittanut, että nämä asiat eivät ole vielä kattavasti hallussa, ja monilla työpaikoilla tärkeä suunnitelma on jäänyt tekemättä, kertoo YTN suunnittelualan vastaava asiamies Hanna Huotari.

Huotari korostaa, että reilusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta hyötyy koko työyhteisö.

– Yhdenvertainen kohtelu muun muassa parantaa vuorovaikutusta ja työilmapiiriä, kasvattaa työmotivaatiota, lisää tuottavuutta ja antaa kilpailuetua osaavan henkilöstön rekrytoinnissa.

Vielä ei ole liian myöhäistä

Suunnitelman tekeminen ei ole vielä kuitenkaan liian myöhäistä.

– Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, joten se voi olla erillinen dokumentti tai sen voi yhdistää osaksi jotakin muuta työpaikalla laadittavaa suunnitelmaa, esimerkiksi henkilöstö- ja tasa-arvosuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa, Huotari selventää.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen osallistuvat sekä henkilöstön että työnantajan edustajat.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen alkaa tilannekartoituksella: koetaanko työpaikalla esimerkiksi ikään, kansalaisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja terveydentilaan tai muihin yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon alaisiin asioihin liittyvää syrjintää.

Samalla myös kartoitetaan, esiintyykö syrjintää rekrytoinneissa, työsuhde-eduissa, perehdytyksessä tai työskentelyoloissa.

– Selvitysten jälkeen päätetään toimenpiteet, miten mahdollisia puutteita korjataan ja miten yhdenvertaisuuden toteutumista yleisesti edistetään. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjataan toimista vastaavat henkilöt ja toteutusajankohdat, Huotari kertoo.

– Suunnitelman toteutumisen säännöllinen seuranta on tärkeää. Näin varmistetaan, että työpaikalla tehdään oikeita toimenpiteitä. Tarkoitus on, että yhdenvertaisuus paranee vuosi vuodelta, Huotari jatkaa.

Neuvottelujärjestö YTN järjestää kevään aikana yhdessä Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden kanssa koulutuksia, joissa annetaan ohjeita ja työkaluja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen. Päivämäärät tarkentuvat lähiaikoina, joten seuraa YTN:n viestintää.

Teksti: Aku Karjalainen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu