Skip to content

Pandemian vaikutus merkittävä myös järjestöalalla

Julkaistu

Kategoriat

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen. Sen vaikutus näkyy jokaisen arjessa. Pandemia on tuonut paljon muutoksia myös järjestöalalla työskentelevien arkeen sekä järjestöjen toimintaan. YTN-liitoista Akavan Erityisalat ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut keräsivät järjestöissä töissä olevilta jäseniltään kokemuksia siitä, miten arki on nyt muuttunut.

 

Järjestöjen asiantuntijat ovat päässeet uuteen arkeen kiinni

Järjestöissä töissä olevat ovat pääsääntöisesti etätöissä. Etätyöhön on siirrytty vauhdilla kuten monella muullakin alalla. Etätöiden kautta on pystytty hoitamaan monenlaisia tehtäviä asiakastapaamisista työnohjaukseen sekä kehittämistyöhön. Tilanteen vuoksi työpaikoilla on päivitetty etätyöohjesääntöjä, ja etätyön tekeminen on tullut mahdolliseksi niilläkin työpaikoilla, joissa siihen on suhtauduttu aiemmin varautuen. Etätyön lisäksi joissain järjestöissä on otettu käyttöön muut työaikojen joustot sekä normaalia pidempi sairauspoissaolo omalla ilmoituksella.

Vaikka valtaosa vastaajista suhtautui etätyön tekemiseen positiivisesti, nostettiin esille myös haasteita: työ- ja vapaa-aikaa on hankala erottaa, ergonomia sekä työvälineistö voi olla puutteellista, lapset vaativat huomiota tai esimerkiksi apua koulunkäynnissä ja työskentely voi tuntua yksinäiseltä. Esille nousi myös, kuinka työnantajan roolissa toimiva järjestön luottamushallinto on saattanut vetäytyä entistä kauemmas palkatusta henkilökunnasta, joka on jätetty yksin hoitamaan poikkeusolojen aiheuttamaa työkuormaa sekä ratkomaan erikoisia tilanteita. Poikkeusolojen aikana hyvän johtamisen rooli korostuu entisestään ja toivonkin, että järjestöt kiinnittävät tähän nyt erityistä huomiota.

Poikkeusolot näkyvät myös työntekijöiden työmäärissä. Osalla työmäärä on noussut teknisten haasteiden, tapahtumien uudelleenjärjestämisen sekä kasaantuneen työkuorman takia. Samalla kun vanhoja toimintoja yritetään ajaa alas, täytyy kehittää uutta. Toisaalta osalla työntekijöistä työmäärä on pysynyt samana tai jopa keventynyt, sillä kokouksia, työmatkoja ja tapahtumia on peruuntunut ja kollegat olleet helpommin tavoitettavissa.  Nykyiset olosuhteet ovat vaikuttaneet myös joidenkin työntekijöiden työaikoihin niin, että ensimmäistä kertaa työtä tehdään ns. toimistoaikoina maanantaista perjantaihin eikä iltaisin ja viikonloppuisin.

Muutosten myötä osalla järjestötyöntekijöistä ovat toimenkuvat monipuolistuneet. Lisäksi etätyöhön siirtyminen on edesauttanut uusien viestisovelluksien, videoneuvottelusovelluksien sekä työskentelyalustojen- ja tilojen käyttöönottoa.

Oman työpaikan tulevaisuus mietityttää ja osalla on huolta omasta työpaikastaan. Joissain järjestöissä lomautetaan henkilökuntaa, toisissa järjestöissä ei ole ollut tarvetta muutoksille. Kolmasosa vastaajista koki kuitenkin olevansa luottavaisia työmarkkinatilanteensa suhteen.

 

Järjestöt keskittyvät kehittämään toimintaansa ja luomaan uutta

Järjestöt ovat joutuneet muokkaamaan omaa toimintaansa poikkeusolojen aikana. Tilaisuudet ja tapahtumat on peruttu, kevätkokouksia siirretty syksyyn tai järjestetty etänä eikä esimerkiksi asiakaskontakteja ole pystytty hoitamaan täysin samalla tavalla kuin ennen. Tilaisuuksien sekä myyntitulojen menetysten vuoksi järjestöt ovat myös menettäneet tulojaan, mikä vaikuttaa järjestöjen toimintaan esimerkiksi menojen leikkauksina ja toiminnan supistamisena.

Muutos on toisaalta antanut järjestöille aikaa keskittyä toimintansa kehittämiseen ja syventämiseen. Vastaajat kertoivat, kuinka nyt aikaa käytetään suunnitteluun ja ennakoivaan työhön. Lisäksi on luotu uutta toimintaa ja lyhyessä ajassa kokeiltu rohkeasti erilaisia toimintatapoja. Myös tiedonvälittäjän roolissa oleminen on korostunut: järjestöt tarjoavat jäsenilleen sekä sidosryhmilleen ajantasaista tietoa eri näkökulmista. Joissain järjestöissä jäsenmäärä on lähtenyt kasvuun.

Osalla järjestöistä on huoli siitä, miten rahoittajat suhtautuvat siihen, että järjestö ei pysty toteuttamaan kasvokkaista vuorovaikutusta vaativaa tehtäväänsä poikkeusolojen aikana. Jos tilanne jatkuu pitkään, on mietinnässä se, onko sillä jo vaikutusta järjestön rahoitukseen. Rahoituksen lisäksi vastaajat nostivat huolenaiheena esille sen, että uusien vapaaehtoisten saaminen on joissain järjestöissä hidastunut eikä vapaaehtoisiin saa luotua samalla tavalla sidosta etäyhteyksiä käyttämällä.

 

YTN ja oma liitto tukenasi

Järjestöissä työskentelevä jäsenemme! Saat tukea YTN:stä sekä omasta YTN-liitostasi. Voit olla asiassa kuin asiassa yhteydessä YTN järjestöalan toimijoihin tai oman liittosi työsuhdeneuvontaan. Sekä YTN että liitot ovat keränneet sivuilleen usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita poikkeusolojen vaikutuksista työsuhteisiin.

Tutustu myös liittosi tarjoamiin palveluihin: moni liitto tarjoaa jäsenilleen kattavia urapalveluja sekä hyvinvointia tukevia palveluja. Myös omaa osaamistaan on mahdollista päivittää kotoa käsin liittojen webinaarien avulla.

 

Amalia Poutanen, YTN järjestöalan vastuullinen asiamies

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu