Skip to content

Suunnittelualan uusi taustaryhmä aloittanut toimintansa

Suunnittelu- ja konsulttialan uusi taustaryhmä vuosille 2016-2017 on aloittanut toimintansa. Uusi taustaryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseensa torstaina 4. helmikuuta.

Taustaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri (Etteplan Oyj) ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju (Pöyry Finland Oy).  

Taustaryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan myös viisi edustajaa ja varaedustajaa taustaryhmän työvaliokuntaan. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju. Muita jäseniä ovat Ville-Veikko Karhunen (Rejlers Oy), Tuija Rinne-Ketonen (Sweco Industry Oy) ja Timo Nyman (Neste Jacobs Oy).

Taustaryhmä linjaa suunnittelualan edunvalvontaa

Taustaryhmän keskeisin tehtävä on päättää alan edunvalvontatavoitteista, ohjeistaa toimintaa sekä tehdä esitys YTN:n hallitukselle suunnittelualan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi taustaryhmä tekee tarpeen vaatiessa esitykset hallitukselle myös työtaistelutoimista.

Taustaryhmään kuuluu 20 jäsentä ja varajäsentä, joista lähes kaikki ovat luottamusmiehiä tai varaluottamusmiehiä omalla työpaikallaan. He edustavat alan suurimpia yrityksiä ja alalla toimivia YTN:n yritysyhdistyksiä.

Marko Klapuri jatkaa taustaryhmän puheenjohtajana.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu