Skip to content

Teknologiateollisuus sahaa työnantajien oksaa

Julkaistu

Kategoriat

Teknologiateollisuus ry on linjannut, että työntekijän ei ole syytä varoittaa työnantajaa omasta irtisanoutumisestaan yhtään etukäteen ja antaa näin työnantajalle aikaa valmistautua esimerkiksi uuden työntekijän etsimiseen.

Teknologiateollisuuden kanta siis on, että jos henkilöllä on esimerkiksi alle viiden vuoden työsuhteessa lain mukainen 14 vuorokauden irtisanomisaika, työntekijän ei tule ilmoittaa irtisanoutumisestaan päivääkään aikaisemmin. Teknologiateollisuuden mukaan työnantajalla on tällaisessa ennakkoon annettavassa irtisanoutumisilmoituksessa oikeus noudattaa lain/sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa ja katkaista palkanmaksu sen mukaisesti.

YTN:n kannan mukaan irtisanomisilmoitus on yksipuolinen tahdonilmaisu ja irtisanomisaika on vakiintuneen tulkinnan mukaan minimiaika. Teknologiateollisuuden kannanoton johdosta YTN kuitenkin varoittaa jäseniään antamasta työnantajalle yhtään enempää aikaa valmistautua lähtemiseensä kuin mitä lain tai sopimuksen mukainen irtisanomisaika määrää.

Mikäli annat irtisanomisilmoituksen pitemmällä irtisanomisajalla kuin on sovittu, Teknologiateollisuus ohjeistaa ilmoituksensa mukaan työnantajia lopettamaan palkanmaksun sopimuksen tai lainmukaisen irtisanoutumisajan kuluttua.

¬Parempi siis on jättää nopeasta irtisanoutumisesta johtuvat hankaluudet, kuten uuden rekrytoinnin valmistelun aloittaminen, työnantajan kontolle kuin riskeerata oma toimeentulo, YTN:n teknologiateollisuuden lakimies Satu Tähkäpää sanoo.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu