Skip to content

Teollisuuden palkansaajat raamiratkaisulla mukana talouden kohentamisessa

Teollisuuden palkansaajat ovat solmineet pääosin raamin mukaisia työehtosopimuksia ja näin kantaneet omalta osaltaan vastuuta talouden kehityksestä Euroopan epävarmuuden keskellä.

Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunnan TP:n tilaaman toimialaraportin mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonnakin vielä 2,0 prosenttia edellisvuodesta.

Ellei velkakriisi laajene globaaliksi, Suomella on tuskin huolta taantumasta. Viennistämme lähes 90 prosenttia suuntautuu AAA -luokiteltuihin euromaihin.

Ennusteen mukaan olemme varsin hyvässä iskussa vuonna 2013, kun ensimmäiset raamin mukaiset sopimukset päättyvät ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät seuraavan kerran.

– Teollisuuden palkansaajien yhteistyö on sopimusneuvottelujen aikana ollut erittäin hyvää ja tuloksellista, sanoo Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunnan sihteeri Ismo Kokko.

Hyvänä esimerkkinä ovat teknologiateollisuudessa kolmen henkilöstöryhmän koordinoidut neuvottelut ja niitä vauhdittaneet painostustoimet.

– Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevia koitoksia.

Kokon mukaan teollisuustoimialat tarvitsevat yhtenäistä palkansaajaliikettä yli keskusjärjestörajojen. Vastapuolella oleva EK ja sen jäsenliitot tekevät tiukkaan koordinoitua ja paikalliseen sopimiseen tähtäävää työmarkkinapolitiikkaa.

– Sen vastapainoksi TP:n on edelleen kehitettävä toimintojaan ja tähdättävä kohti tulevia neuvottelukierroksia entistä tiiviimpänä yhteisönä.

Toimialaraportista taustatietoa

TP:n tilaama toimialaraportti julkaistaan nyt kolmatta kertaa. Toimialaraporttia on vuosittain kehitetty ja se on laajentunut käsittämään kaikki keskeisimmät teollisuuden ja sitä palvelevat toimialat.

– Taloudellista informaatiota tarvitaan nimenomaan siinä, että näemme lähitulevaisuuden kehitystrendit, eikä vain pitäydytä työnantajapuolen usein negatiivisissa ennusteissa Suomen talouskehityksestä, Kokko toteaa.

– – –

Teollisuuden palkansaajat -neuvottelukunta on 14:n teollisuusaloilla ja teollisuuden palvelualoilla toimivan ammattiliiton yhteistoimintaorganisaatio, joka edustaa yli 800 000 teollisuudessa ja teollisuuden palvelualoilla työskentelevää jäsentä kaikissa henkilöstöryhmissä.

YTN-liitoista UIL, TEK, SEFE ja Tradenomiliitto ovat TP:n jäseniä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu