Skip to content

Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uusi normaalisitova työehtosopimus astuu voimaan 3.3.2023 osapuolten allekirjoitusten jälkeen. Nyt solmitun  työehtosopimuksen palkkaratkaisu noudattelee kustannusvaikutukseltaan yleistä linjaa ja on noin seitsemän prosenttia kahden vuoden sopimuskauden aikana. Tästä palkankorotusten osuus on kuusi prosenttia ja kertakorvauksen osuus noin yksi prosentti.

Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti maaliskuun puoliväliin mennessä. Jos paikalliseen ratkaisuun ei päästä, maksetaan työntekijöille 12,5 prosentin kertakorvaus kuukausipalkasta luontoisetuineen kevään aikana. Kertakorvauksen lisäksi työnantaja korottaa palkkoja huhtikuun palkanmaksusta lähtien 3,5 prosentin kustannusvaikutteisella korotuksella siten, että jokaisen työntekijän palkka korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Vuonna 2024 perälauta on 1,3 prosentin yleiskorotus ja 1,2 prosentin työnantajaerä.

”Nyt saavutettu sopimus, jota neuvoteltiin noin puoli vuotta, on saavutetun palkkaratkaisun osalta välttävä. Se ei täytä alkuperäisiä tavoitteita ostovoiman säilymisestä, mutta yleiskorotuksen osuus on tässä ratkaisussa merkittävästi suurempi kuin työantajaerä”, toteaa Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Myös niin sanottuihin tekstikysymyksiin tulee muutoksia, merkittävimpinä muutokset perhevapaisiin.  Sopimus tuo molemmille vanhemmille 30 arkipäivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 arkipäivän raskausvapaan.  ”Aiemmin isyysvapaana tunnettu palkallinen vapaa oli vain kuusi arkipäivää. Nyt palkallisten päivien määrä viisinkertaistuu. Lisäksi tämä vapaa koskee myös pienen lapsen adoptiovanhempia. Tämä on askel kohti yhdenvertaista vanhemmuutta”, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen.

Vastineena palkallisten perhevapaiden pidentämiseen jouduimme lyhentämään osaa muutosneuvotteluajoista sekä lomautusilmoitusaikaa.

”Suhdannevaihtelut näkyvät tietoalalla nopeasti. Onpa IT-alaa nimitetty YT-alaksi. Toivomme, että näillä muutoksilla yritykset pystyvät ketterämmin sopeutumaan alati muuttuvaan markkinaan ja löytämään ratkaisut, joilla työpaikkojen säilyminen voidaan turvata”, toteavat pääneuvottelijat Minna Anttonen ja Jyrki Kopperi yhdessä.

Uuden normaalisitovan työehtosopimuksen piirissä on hieman yli 23 000 työntekijää, kun mukaan lasketaan Teknologiateollisuuden työnantaja ry:n jäsenyritykset sekä ne yritykset, jotka ovat sopineet Tietoala ry:n ja YTN ry:n kanssa noudattavansa valtakunnallista työehtosopimusta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu