Skip to content

Tietotekniikan palvelualan sovintoesitys hyväksyttiin – lakko päättyy

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on hyväksynyt tänään annetun sovintoesityksen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuskiistaan. Myös Tietoalan toimihenkilöt ja työnantajaliitto Teknologiateollisuus ovat esityksen hyväksyneet. Hyväksymisen myötä maanantaina alkanut lakko päättyy välittömästi. Myös alalla ollut ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto päättyvät välittömästi.

Sovintoesityksen mukaan palkkoja korotetaan 1.10.2011 alkaen 1,6 % yleiskorotuksella ja 0,8 % paikallisella erällä. 1.11.2012 maksettava yleiskorotus on 1,3 % ja paikallinen erä 0,6 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. Lisäksi 1.1.2012 maksetaan kertaerä 150 euroa.

YTN:n tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies Jani Huhtamella on tyytyväinen siitä, että ratkaisu löytyi näin nopeasti. “Pääsimme jo lyhyen lakon jälkeen varsin hyvään lopputulokseen. Paikallisiin eriin sisällytetty ehto siitä, että erät jaetaan yleiskorotuksina, mikäli muuta ei sovita, on asia, mitä olemme kaikille aloille hakeneet. Näin voimme taata kaikille jäsenillemme yhtä hyvät palkankorotukset.”

Uusi työehtosopimus sisältää myös työsuojeluvaltuutetun irtisanomis- ja lomautussuojan, mikä oli yksi YTN:lle tärkeistä uusista tavoitteista.

Työrauhapykälän osalta sovittiin, että se tulee olemaan täysin samanlainen kuin teknologiateollisuuden ja suunnittelualan työehtosopimuksissa.

YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi kiittelee myös ratkaisun pikaista löytymistä: “Molemmat osapuolet saivat sisällytettyä itselleen tärkeät tavoitteet esitykseen, joten tämän kanssa on hyvä jatkaa jäsenten etujen ajamista.”

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on ensimmäistä kertaa allekirjoittajaosapuolena tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa. Huhtamella korostaa TES-pöytään pääsemisen olevan suuri ja ratkaiseva askel YTN-liittojen jäsenille: “Nyt se työ todella alkaa. Olemme saaneet hyvän työehtosopimuksen, jonka pohjalta olemme yhä paremmin vaikuttamassa jäsentemme työsuhteiden ehtoihin.”

Lisätietoja:
YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi, puh. 040 504 1585
YTN Tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies Jani Huhtamella, puh. 040 535 3728

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu