Skip to content

TVO:n yt-neuvottelut päättyivät 42 henkilön vähennykseen

Teollisuuden Voiman tammikuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Lopullisen irtisanomisuhan alla on 42 henkilöä, joista ylempiä toimihenkilöitä on 21, teknisiä toimihenkilöitä 7, teollisuustoimihenkilöitä 6 ja työntekijöitä 8. Teollisuuden Voima kertoo pyrkivänsä toteuttamaan merkittävän osan henkilöstövähennyksistä erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen avulla.

Ennen yt-neuvotteluja henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 110 henkilötyövuotta ja neuvottelut koskivat noin 700 henkeä. TVO:n mukaan ennakoitua pienempään työsuhteiden vähenemiseen päästiin suunnitteilla olevien muiden kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö on muun muassa päättänyt vähentää määräaikaisia työsuhteita ja ulkoisten palvelujen käyttöä. Tämän lisäksi henkilöstömäärä vähenee lähivuosien aikana luonnollisen vaihtuvuuden kautta. Näillä toimenpiteillä TVO tavoittelee 15 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

– Hyvä, että neuvotteluiden jälkeen päädyttiin paljon alkuperäistä pienempään irtisanomisten määrään ja säästöjä kyettiin hakemaan muilla keinoin, sanoo YTN:n energia-alan vastuuasiamies Jouko Malinen

– Vaikka lopputuloksena päästiin huomattavasti pienempään henkilömäärään, lopputulos on kuitenkin rankka toimenpiteen kohteeksi joutuneille, sanoo TVO:n ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Ari Anttila .

TVO on laatinut yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman, joka toteutetaan välittömästi. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille tarjotaan kattavia uudelleensijoittumis-palveluita sekä tukipaketteja. Myös työsuhteeseen jäävät saavat valmennusta ja tukea muutoksen kohtaamiseen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu