Skip to content

Työehtosopimusneuvotteluja käydään myös kemian alalla

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 30.8.2013 keskitetystä työmarkkinaratkaisusta, joka nimettiin työllisyys- ja kasvusopimukseksi (TyKa, TKS). Se on käytännössä 2 + 1 -vuotinen ja erittäin maltillinen.

Eri aloilla neuvotellaan parhaillaan ratkaisun pohjalta työehtosopimuksista. Aikaa neuvotteluille on 25. lokakuuta saakka. Tuolloin työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat, onko tarpeeksi moni ala sopimuksessa mukana, jotta keskitetyn sopimuksen voidaan katsoa syntyneen.

Neuvottelut ovat alkaneet myös kemian alalla, jossa Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta Kemianteollisuus ry:n kanssa. Palkkaratkaisun lisäksi neuvotellaan myös sisällöstä. Sisällölliset asiat ovat kuitenkin sellaisia, joilla ei katsota olevan merkittävää kustannusvaikutusta.

Kemian alalla kaikki työehtosopimukset päättyvät samaan aikaa eli 28.2.2014. Jos tämä TyKan mukainen neuvottelutulos syntyy ja TyKa tulee yleisesti voimaan, se tarkoittaa sitä että uusi työehtosopimus astuu voimaan 1.3.2014.

Ensimmäinen uuden sopimuksen mukainen palkankorotus, 20 EUR/kk, tulee kuitenkin 4 kuukauden viiveellä eli 1.7.2014. Toinen sopimuskauden (20 kuukautta, kemianteollisuudessa nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2014) palkankorotus, 0,4 %, tulee 1.7.2015.

Sopimuskausi päättyy siis 31.12.2015. TyKassa on myös vuoden jatkoaikaoptio, josta työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat kesällä 2016. Nyt eri alojen sopimukset päättyvät eri aikoihin ja ensimmäisenä on vuorossa teknologiateollisuuden sopimukset, jotka päättyvät  lokakuun lopussa.

Mikäli TyKa ei ole kattava, se raukeaa ja käytännössä jatkamme kemian alalla TES-neuvotteluja tammikuussa 2014 puhtaalta pöydältä. Nykyiset työehtosopimukset ovat kuitenkin voimassa 28.2.2014 saakka.

Takaraja TyKan synnylle on 25.10.2013 klo 16, eli silloin eri aloilla on ehdolliset sopimukset oltava kasassa.

Palkankorotukset TyKan pohjalta ovat äärimmäisen maltilliset, mikä tarkoittaa sitä, että ostovoima heikkenee. Yleiskorotukset eivät kuitenkaan ole kuin perusosuus, jolla turvataan kaikille edes vähimmäiskorotus. Palkankorotuksia pitäisi tulla myös tehtävämuutosten yhteydessä ja vastuiden kasvaessa, mutta niitä ei käytännössä kuitenkaan automaattisesti jaeta. Jos sinulla on näistä syistä aihetta palkankorotukseen, niin käy pyytämässä ja perustele pyyntösi.

Lisätietoja: Seppo Järvenpää, kemian alan vastaava asiamies seppo.jarvenpaa@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu