Skip to content

Vakuutusalalla voidaan valita luottamusvaltuutettuja

Ammattiliitto Pro tuli julkisuuteen taannoin väittäen ettei vakuutusalan ylemmillä toimihenkilöillä olisi oikeutta valita luottamusvaltuutettua. Asia on täysin päinvastoin; vakuutusalan ylemmillä toimihenkilöillä eli asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevillä nimenomaan on oikeus valita oma henkilöstöedustajansa perustuen korkeimman oikeuden päätökseen (KKO:20 17:29). KKO:n päätös on kiistaton, jota YTN:ssä kunnioitamme.

Ymmärrämme kuitenkin Ammattiliitto Pron huolta pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä edustavia luottamusvaltuutettuja kohtaan, sillä kyseessä on täysin uusi henkilöstöedustus vakuutusalalla. Näiden edustajien tehtävänä on ajaa alan ylempien toimihenkilöiden etuja, jotka aiemmin ovat olleet lähes kokonaan edunvalvonnan ulkopuolella. Tähän saakka alan yrityksissä yhteistoimintaa ja työolojen kehittämistä on hoidettu ainoastaan suorittavaa työtä tekevien toimihenkilöiden edustajien toimesta.

Esimerkiksi irtisanomisiin tähtäävissä yt-neuvotteluissa alan yrityksen koko henkilöstöä on edustanut toimihenkilötehtävissä työskentelevät henkilöstöedustajat, jolloin asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevät ylemmät toimihenkilöt eivät ole tulleet kuulluiksi. Nyt uusien luottamusvaltuutettujen valinnan myötä näissäkin tilanteissa kaikki henkilöstöryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina. Mielestämme se ei ole keneltäkään pois vaan edistää kaikkien palkansaajien asemaa alalla. Tavoitteenamme on tiivis ja rakentava yhteistyö alalla jo toimivien luottamusmiesten kanssa.

Ala on vuosien mittaan kehittynyt entistä enemmän asiantuntija-alaksi, joten on välttämätöntä kuulla työolojen kehittymisessä myös heitä. Vakuutusalalla työskentelee paljon korkeakoulutettuja kuten ekonomeja, lakimiehiä, tradenomeja ja insinöörejä, joilla ei tähän saakka ole ollut mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti yritystensä yhteistoimintaan. Yksityisellä sektorilla muilla toimialoilla on jo vuosia eri henkilöstöryhmillä olleet omat edustajansa ja KKOn ratkaisun myötä tilanne paranee myös vakuutusalalla.

Kyselymme tulosten perusteella jäsenemme kantavat voimakkaasti huolta oman henkilöstöryhmänsä asioiden hoitamisesta, johon aiemmalla henkilöstöedustuksella ei ole kyetty vastaamaan. Yli vuosikymmenen ajan tehty systemaattinen työ oikeusprosesseineen on viimein tuomassa kaivatun muutoksen ja jatkossa alan ylemmät toimihenkilöt voivat valita itselleen omat luottamusvaltuutettunsa. Kevään aikana useita luottamusvaltuutettuja on jo valittu alan yrityksissä.

Toimialan murros herättää ymmärrettävästi paljon pelkoja, mutta ärhentely tai yhden henkilöstöryhmän järjestelmällinen vähättely ei edistä alan kehittymistä. Olemme halukkaita ja valmiita rakentavaan yhteistyöhön Pron kanssa saavuttaaksemme alalla työskenteleville parempaa työelämää. Toivomme, että kaikki osapuolet uskaltavat katsoa avoimesti tulevaisuuteen ja yhdessä viedä palkansaajien asemaa alalla eteenpäin. Meillä on paljon yhteisiä tavoitteita!

Lisätietoja:

Ville-Veikko Rantamaula, varapuheenjohtaja, YTN
p. 040 832 66 82

Julia Lauren, vakuutusalan sopimusalavastaava
p. 050 376 2240

Lue myös: KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu