Skip to content

Vielä ehdit vuorotteluvapaalle vanhoilla säännöillä

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Vuorotteluvapaalle ehtii vielä
jäädä vanhoilla säännöillä

Jatkossa vuorotteluvapaalle lähtevältä vaaditaan pidempi työhistoria ja
sijaiseksi palkattavalta pidempi työttömyyshistoria. Hallituksen esityksen
mukaan uudet säännöt eivät koske työntekijöitä, jotka ovat sopineet
vuorotteluvapaasta ennen muutosten voimaantuloa ja aloittavat vapaan vuoden
2014 loppuun mennessä. Vuorotteluvapaan aloittamisesta vanhojen sääntöjen
mukaan ehtii siis vielä tehdä sopimuksen.

Vuorotteluvapaan ehdot ovat tiukkenemassa hallituksen rakennepoliittisen
ohjelman linjausten myötä. Jatkossa vuorotteluvapaalle lähtevän työhistorian
pitää olla vähintään 16 vuotta. Vuorotteluvapaata hakevalle on asetettu
yläikärajaksi 60 vuotta. Yläikärajan muutos ei kuitenkaan koske ennen 1957
syntyneitä.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100,
mutta enintään 360 päivää. Vapaa on mahdollista jaksottaa kahden vuoden
sisällä.

Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavan työttömän
työnhakijan kriteereitä on myös tiukennettu
. Jatkossa sijaiselta edellytetään vähintään 90 päivän työttömyysjaksoa
vuorotteluvapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Tähän asti sijaiseksi on
saanut ottaa henkilön, joka on ollut työttömänä vain yhden päivän.

Poikkeuksena tähän on ns. ohituskaista alle
25-vuotiailla, alle 30-vuotiailla vastavalmistuneilla sekä yli 55-vuotiailla.
Heidän osaltaan vuorotteluvapaasijaisen ehdot säilyvät ennallaan eli
sijaisuuteen riittää yksikin työttömyyspäivä.

Lakiehdotuksen
mukaan vuorotteluvapaaseen noudatetaan nykyisiä ehtoja, mikäli
vuorotteluvapaasopimus on tehty muutosten voimaantuloa ja vapaa alkaa viimeistään
31.12.2014. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Vaikka vuorotteluvapaajärjestelmää
tiukennetaan, on silti hyvä, että järjestelmä säilyy.  Hallituksen tavoitteena oli lakkauttaa
järjestelmä kokonaan, joten järjestelmän säilyminen on ns. torjuntavoitto. Korvaustaso
ei heikkene ja ohituskaistat helpottavat vaikeasti työllistyvien ryhmien pääsyä
tai paluuta työelämään.

Lisätietoa vuorotteluvapaasta löydät
TE-palveluiden  ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n
verkkosivuilta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu