Skip to content

Vuosilomalakiin heikennyksiä

Julkaistu

Kategoriat

Hallituksen esitys: Vuosilomalakiin heikennyksiä 1.4.2016

Perhevapaan ajalta kertyvä vuosiloma lyhenee

Vuosilomalain mukaisesti äitiys- ja vanhempainvapaa on kerryttänyt täysimääräisesti vuosilomaa.  Jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyvää loman karttumaa rajoitetaan yhteensä enintään kuuteen kuukauteen. Muutoksen tavoitteena on säästää julkisen talouden menoja.

Aloilla, joilla sovellettavassa työ- tai virkaehtosopimuksessa on sovittu voimassa olevaa lakia vastaavasta työssäoloajan veroisesta ajasta, edellä tarkoitettu tavoite ei kuitenkaan täyty, ellei työ- ja virkaehtosopimuksia muuteta vastaavalla tavalla. Tällaisia sopimuksia on julkisella sektorilla, sekä joillakin yksityisen sektorin työehtosopimusaloilla.

Perhevapaiden ajalta kertyvien lomien lyhentämistä ei voida pitää oikeudenmukaisena ratkaisuna sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Lisäksi lakimuutos kohtelee eriarvoisesti julkisella ja yksityisellä sektorilla työskenteleviä, koska julkisen sektorin virka- ja työehtosopimuksissa vuosiloman kertymisestä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta on sovittu täysimääräisesti koko ajalta.

Muutos koskee 1.4.2016 alkaen kertyviä vuosilomia. Käytännössä työssäolon veroisen ajan kertymisen rajoittaminen vaikuttaa vasta vuonna 2017 pidettäviin vuosilomiin. Jos äitiys-, tai vanhempainvapaapäivät ovat alkaneet viimeistään 31.3.2016, vuosilomaa kertyy aiemmin voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, eli täysimääräisesti koko äitiys-, ja vanhempainvapaan ajalta.

Loman ajalla sairastaminen kuluttaa jatkossa lomapäiviä

Vuosilomaa on vuodesta 2013 lähtien saanut siirtää tilanteessa, jossa sairastuu vuosiloman aikana. Omavastuupäiviä ei siis ole ollut. 1.4.2016 lähtien omavastuu lomalla sairastamiseen palautetaan lakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sairastuu vuosiloman aikana, yhteensä 6 päivää lomasta kuluu mahdollisesta sairaudesta riippumatta. Tämä koskee lomanmääräytymisvuonna 1.4.2015- 31.3.2016 kertynyttä ja siitä eteenpäin kertyvää vuosilomaa.

Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma. Käytännössä lomalla sairastamisen omavastuu voi siis tulla kyseeseen vain, jos työntekijä on ansainnut vuosilomaa yli 24 arkipäivää eli yli 4 viikkoa. Omavastuupäivät koskevat siis ainoastaan ns. talviloman osuutta.

On epäjohdonmukaista, että lakia muutetaan tilanteessa, jossa se on ehtinyt olla voimassa vasta muutaman vuoden, eikä todellisia vaikuttavuusarviointeja ole näin ollen ollut mahdollista tehdä.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, mutta presidentti ei ole vielä vahvistanut lain voimaantuloa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu