Skip to content

Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu hyväksytty

Neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet yksityisen opetusalan palkantarkistukset vuodelle 2023. Kertaerä maksetaan syyskuussa, yleiskorotus ja paikallinen erä lokakuussa. Työehtosopimus ovat voimassa 31.3.2024 saakka.

Yksityisen opetusalan palkantarkistukset tuovat opetus- ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle palkankorotuksia sekä tämän vuoden syyskuussa että lokakuussa.

Kertaerä

Kuukausipalkkaiselle hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle maksetaan syyskuun palkanmaksun yhteydessä 359 euron suuruinen kertaerä. Opetushenkilöstön kertaerä on 461 euroa.  Kuukausipalkkaiselle, osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle kertaerän suuruus määräytyy työsopimuksen mukaisen työajan mukaan.

Tuntipalkkaisen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kertaerä on 10,1 prosenttia syyskuun 2023 palkasta. Tuntiopettajien (tuntiopettajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä sivutoimiset kuukausittaisen tuntipalkkion saajat, yhteispäätoimiset tuntiopettajat ja sivupäätoimiset tuntiopettajat) kertaerä on 9,8 prosenttia syyskuun 2023 palkasta.

Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.9.2023 ja että henkilölle maksetaan palkkaa syyskuussa 2023. Kertaerä maksetaan myös niille, joiden palkattoman vapaan peruste syyskuussa 2023 on työkyvyttömyys-, raskaus-, erityisraskaus-, vanhempain- tai hoitovapaa.

Yleiskorotus

Koko henkilöstölle maksettava yleiskorotus on suuruudeltaan 1,72 prosenttia. Se maksetaan 1.10.2023.

Paikallinen erä

Paikallisen erän suuruus on 0,73 prosenttia. Se tulee maksuun 1.10.2023.

Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, keskusteltuaan asiasta ensin luottamusmiesten kanssa.

Opetushenkilöstön osalta (liitteet 1 ja 2, yleissivistävät oppilaitokset) paikallinen erä käytetään taulukkopalkkojen tarkistamiseen, eikä paikallinen erä tule tuolloin jaettavaksi. Sen sijaan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle jaetaan paikallinen erä työnantajan päättämällä tavalla myös yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Lisäksi luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota korotetaan lokakuun alussa 2,45 prosenttia.

Sopimus tehtiin viime elokuussa tehdyn sopimusratkaisun verrokkialatarkastelun perusteella. Yksityisen opetusalan työehtosopimus on voimassa 31.3.2024 saakka. Seuraavan kerran yksityisellä opetusalalla neuvotellaan ensi keväänä. Silloin myös Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry tullee olemaan mukana neuvotteluissa.

Sopimuksen osapuolia ovat Sivistystyönantajat SIVISTA, JHL, Jyty ja OAJ.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu