Skip to content

Yrityskehitysorganisaatioiden palkankorotukset 1.1.2016

Yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 1.3.2014-31.12.2016 ns. toisen sopimusjakson palkankorotukset on sovittu työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) mukaisesti. Sopimusjakson pituus on 12 kuukautta eli 1.1.-31.12.2016.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla. Tuntipalkkoja korotetaan 0,43 prosenttia. Yleiskorotus toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

Työehtosopimuksen mukaisia luottamusmieskorvauksia korotetaan yhdellä eurolla kuukaudessa niin ikään 1.1.2016 lukien.

Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa Palvelualan työnantajat PALTA:n jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTA:n tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta.

Lisätietoja: teemu.hankamaki@ytn.fi, jukka.siurua@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu