Skip to content

YTN järjestöala: Uusi työehtosopimus ylioppilaskunnille

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi ylioppilaskuntien sekä SYL:n työehtosopimukseksi. Sopimus astuu voimaan heti ja on voimassa tammikuun loppuun 2022 saakka.

Neuvottelutulos noudattaa yleistä linjaa

Uuden työehtosopimuksen myötä ilmaisen työn tekeminen päättyy eli kiky-tunneista päästiin eroon. Tilalle työnantaja saa mahdollisuuden osoittaa työtä perustellun tuotannollisen tarpeen edellyttämissä tilanteissa enintään 16 lisätuntia, joka korvataan kuukausipalkan lisäksi tulevalla peruspalkalla. Työntekijällä on painavista henkilökohtaisista syistä mahdollisuus kieltäytyä edellä mainituista tunneista.  Samoin työnantajalla on mahdollisuus osoittaa kahdeksan lisätuntia palkallista koulutusta.

Tänä vuonna palkkoja korotetaan 1. kesäkuuta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1. toukokuuta 1,1 prosentin yleiskorotuksella sekä työnantajan jakamalla työpaikkakohtaisella 0,8 prosentin erällä.

Lisäksi sopimuskauden aikana arvioidaan koulutus- ja kehittymislisien määräytymisen tarkoituksenmukaisuutta kehittymislisätyöryhmässä. Mikäli osapuolet työryhmätyön seurauksena näkevät tarpeen muuttaa lisien määräytymisen perustetta, tulisi uudistus voimaan seuraavan sopimuskauden alusta lukien.

Työhyvinvointiin ja työkykyyn kiinnitetään erityistä huomiota

Työehtosopimukseen neuvoteltiin uutena kohta työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Neuvotteluiden osapuolet totesivat, että henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä menestyvälle järjestötoiminnalle ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Neuvotteluja käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä hengessä

Neuvottelut aloitettiin tammikuun alussa ja ne kestivät maaliskuulle saakka. Osaltaan neuvottelujen aikatauluun vaikuttivat muiden sopimusalojen neuvottelut. Liittokierros on ollut poikkeuksellisen haasteellinen.

– Neuvotteluja käytiin pitkään ja monista asioista keskusteltiin perinpohjaisesti. Suurimmat erimielisyydet osapuolten välillä liittyivät kiky-tunteihin. Lopulta päästiin hyvään yleisen linjan mukaiseen neuvottelutulokseen. Olemme tyytyväisiä, että palkaton työ loppuu. Lisäksi työntekijöille tärkeästä työhyvinvoinnista saatiin sopimukseen konkreettinen kirjaus. Tämä antaa selkeän viestin siitä, että työssä jaksaminen ja työhyvinvointi otetaan vakavasti, kommentoivat kentän edustajina neuvotteluissa toimineet luottamushenkilöt Juhani Turunen sekä Lauri Lahoniitty.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu