Skip to content

YTN: Kaupan ala ei hyödynnä henkilöstönsä osaamista

Kaupan alan kriisistä on keskusteltu laajalti julkisuudessa parin viime vuoden ajan. Ala etsii uusia ratkaisuja löytääkseen jälleen nousuvoittoisen tien, mutta edelleen sillä on varaa jättää käyttämättä keskeisintä pääomaansa eli henkilöstönsä osaamista. Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat sitoutuneita työhönsä, mutta heidän panostaan ei haluta ottaa vastaan.

– Toimialaa on yritetty kehittää työnantajan toimesta pelkästään sanelemalla ja tästä syystä kehityksestä on kaupan alalla jääty merkittävästi jälkeen, sanoo kaupan alan toiminnasta vastaava Ville-Veikko Rantamaula Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä. – Ylemmillä toimihenkilöillä on annettavaa strategiseen työhön,  mutta heitä ei ole haluttu kuulla. Liian hätäisesti tehdyt ratkaisut ovat osaltaan vauhdittaneet toimialan alamäkeä, Rantamaula huomauttaa.

Toimialan kannattaa panostaa osaamisen ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kaupan alan murroksesta selviämiseen. Samalla ne lisäävät myös alan vetovoimaa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta, jota nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. YTN:n kyselytutkimuksen mukaan alan jäsenistöstä jopa yli 60% harkitsee työpaikan vaihtoa, johon keskeisenä syynä on yleinen tilanne toimialalla sekä yhteisten pelisääntöjen puute.-

Myös meidän intresseissämme on toimialan menestyminen ja uusien toimintamallien löytäminen, jotta kaupan ala löytäisi uutta nostetta ja saisimme maahan luotua uusia työpaikkoja, sanoo Rantamaula. – Emme voi ymmärtää, miksi työantajilla on tässä tilanteessa varaa jättää yksi merkittävä henkilöstöryhmä kokonaan huomiotta, Rantamaula jatkaa.

YTN on tavoitellut kaupan alalle työehtosopimusta jo pitkään, mutta kaikki neuvotteluyritykset ovat kaatuneet työantajaliiton totaaliseen haluttomuuteen. Työehtosopimuksen puute on johtanut monessa alan yrityksessä tilanteeseen, jossa yleiskorotuksia ei ole enää vuosiin  ylemmille toimihenkilöille maksettu ollenkaan. He eivät myöskään ole mukana edustettuina yritysten kehittämistoiminnoissa muiden henkilöstöryhmien lailla.

– Muihin toimialoihin verrattuna kaupan alan ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys ja muut työsuhteen ehdot laahaavat perässä, Rantamaula sanoo. – Valtaosa jäsenistöstämme haluaa työehtosopimuksen, jonka kautta näihin epäkohtiin voi puuttua. Reilujen pelisääntöjen puitteissa on kaikkien osapuolien yhdessä helpompi luotsata toimialaa kohti parempaa tulevaisuutta, kiteyttää Rantamaula.

YTN avasi kampanjasivuston osoitteessa www.kaupansopimus.fi, joka sisältää tietoa alan ylemmistä toimihenkilöistä sekä tavoitteista. Kaupan alalla työskentelee noin 30 000 ylempää toimihenkilöä.

Lisätiedot:
Ville-Veikko Rantamaula, kaupan alan vastaava
p. 040 – 832 6682

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu