Skip to content

YTN yhtyy ERTOn julistamaan ylityökieltoon Tieto-konsernissa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on 15.4.2009 päättänyt asettaa kaikki Tieto-konsenissa työskentelevät jäsenensä ylityökieltoon 16.4.2009 klo 6.00 alkaen. Päätös on voimassa toistaiseksi. YTN yhtyy näin Toimihenkilöliitto ERTOn viime viikolla asettamaan Tieto-konsernin ja TietoSaab Oy:n toimihenkilöiden ylityökieltoon.

Tieto ilmoitti viime viikolla aikovansa vähentää noin 620 työntekijää, joista noin 300 on Suomesta. Irtisanomisten lisäksi konsernissa neuvotellaan enimmillään 1500 henkilön lomauttamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi. “Irtisanottavien ja lomautettavien määrät ovat suorastaan tyrmistyttävän suuria”, toteaa YTN:n tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies Matti Koskinen, “näin rankkoihin toimenpiteisiin emme usko olevan tarvetta ja ylityökiellolla haluamme varmistaa töiden tasaisen jakautumisen.”

YTN vaatii Tietoa käyttämään yt-neuvottelutilanteessa kaikki keinot, joilla irtisanomiset ja massalomautukset pystyttäisiin pitämään maltillisina. “Tieto-konsernin on myös otettava koko henkilöstö mukaan yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja yhtiön toiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä YTN:n jäsenet jäävät näiden prosessien ulkopuolelle eikä se ole hyväksyttävää”, huomauttaa Koskinen.

Yt-neuvotteluprosessi hoidettava kunnialla

Tieto-konsernissa toimivan YTN:n yritysyhdistyksen, Tiedon asiantuntijat TAS ry:n puheenjohtaja Kalevi Heino toivoo työnantajapuolelta nyt korkeaa osaamista ja halua hoitaa tilanne mahdollisimman vähin vahingoin. “Kaikkia vaihtoehtoja taitavasti punniten ja hiven inhimillistä otetta, niin neuvotteluissa pystytään löytämään myös muita ratkaisuja kuin satojen ihmisten irtisanomiset.”

Tiedon toiminta ristiriitaista

Uunituore uutinen kertoo, että Elisa on ulkoistanut osan sovellushallintapalveluistaan Tiedolle. Matti Koskinen kummasteleekin Tiedon väitettä tietotekniikkapalvelujen kysynnän radikaalista heikentymisestä. “Miten on mahdollista, että Tieto ottaa vastaan koko ajan uusia ulkoistuksia ja samalla pistää väkeä ovesta pihalle joukoittain? Jokin pimeä ristiriita tässä on, johon selkeä selitys olisi hyvä kuulla. Onko tällainen alihankintatoiminta kannattavaa vai toimiiko Tieto vain teollisuuden henkilövähennysten bulvaanina?”

YTN seuraa aktiivisesti yt-neuvottelujen etenemistä ja pyrkii toimillaan vähentämään sekä irtisanottavien että lomautettavien määrää. YTN hakee myös ratkaisuja mahdollisten irtisanottavien uudelleen työllistymisen tueksi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu