Skip to content

YTN tukee Tieto-konsernin henkilöstön ulosmarssia 15.5.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan Tietoväki ry:n ja TietoEnator -konsernin Asiantuntijat ry:n (TAS) järjestämään ulosmarssiin perjantaina 15.5.2009 klo 13.00 – 17.00 koko Tieto-konsernissa.

Ulosmarssi toteutetaan, koska konsernin yt-neuvotteluissa ei saatu näyttöä siitä, että töiden ulkoistamisesta halvemman työvoiman maihin olisi todella liiketaloudellista hyötyä. Työnantaja ei myöskään suostunut työntekijöiden vaatimukseen vähintäänkin puolittaa yt-menettelyn piirissä olevien irtisanomisten ja lomautusten määrä. Lisäksi työnantajapuolelta ei saatu selkeätä näyttöä siitä, että työnantaja suhtautuisi riittävän vakavasti työttömyysuhan alaisen henkilöstön uudelleensijoittamiseen.

TASin puheenjohtaja Kalevi Heino painottaa edelleen, että yrityksen ensimmäisen kvartaalin taloudellinen tulos ei voi edellyttää työnantajan alkuperäisen yhteistoimintaesityksen laajuisia irtisanomisia ja lomautuksia.

– Jos työnantajan ilmoittamat irtisanomiset ja lomautukset toteutuvat esitetyn mukaisina, Tiedon Suomessa toimivan henkilöstön mahdollisuus saavuttaa jäljelle jääneellä väellä tavoiteltu tulos vaarantuu, Heino sanoo.

– Koko henkilöstön yhteisten etujen puolustamiseksi kaikkien työntekijöiden osallistuminen ulosmarssiin on tärkeätä, Heino sanoo.

Ulosmarssi toteutetaan ilmoituksen mukaisesti perjantaina 15.5.2009 klo 13.00 – 17.00. Ulosmarssi koskee Tieto-konsernin kaikkia työpaikkoja, mutta ei ihmishengen ja -terveyden turvaamiseksi tehtyä työtä. Jokainen työntekijä voi osallistua ulosmarssiin riippumatta siitä, onko hän jonkin ammattiliiton jäsen. Ulosmarssilla ei ole vaikutusta yksittäisen henkilön työsuhteeseen.

Työnantaja on ilmoittanut, että ulosmarssi kirjataan työaikakirjanpitoon koodilla “Palkaton vapaa”. Työnantajalta tullee ulosmarssia koskevaa lisätietoa.

Tiedon asiantuntijat TAS ry on Tieto-konsernissa toimiva akavalainen YTN:n yritysyhdistys. Yritysyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia ja oikeudellisia etuja.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Tieto-konsernissa työskentelevät YTN:n jäsenliittojen jäsenet. Lisää tietoa TASista: www.te-ytn.net.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu